Lịch của bạn được tích hợp với Thư, Mọi người và các tính năng khác của Outlook trên web. Dùng Cài đặt để thay đổi diện mạo mặc định và các thiết đặt khác cho lịch của bạn.

Quan trọng: Tính năng này chỉ khả dụng ở Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Úc, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Mỹ La-tinh.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với hướng dẫn bạn thấy thì có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Outlook trên web. Thử sử dụng Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

Đi tới Thiết đặt Lịch

  1. Trong Outlook trên web, chọn biểu tượng Lịch.

  2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Cài đặt để mở ngăn Cài đặt trang. Trong ngăn Cài đặt, bạn có thể thay đổi múi giờ, định dạng ngày, định dạng thời gian và ngày đầu tiên của tuần.

  3. Nếu bạn muốn thay đổi một cài đặt khác, hãy sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần hoặc chọn Xem tất cả Outlook đặt.

Sử dụng cài đặt Cá nhân hóa để tùy chỉnh diện mạo lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiện ngày đầu tiên của tuần là

Ngày bạn chọn ở đây sẽ xuất hiện là ngày đầu tiên của tuần trong dạng xem Tuần.

Hiển thị giờ trong

Đặt bước tăng mà lịch hiện thời gian theo đó. Dùng các nút tùy chọn để chọn bước tăng 15 phút hoặc bước tăng 30 phút.

Hiển thị tuần làm việc là

Chọn những ngày để hiển thị khi bạn chọn dạng xem Tuần Làm việc trong lịch.

Giờ làm việc

Những giờ ngoài giờ làm việc được hiển thị bằng một màu sẫm hơn phần còn lại của lịch. Khi bạn dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động, thời gian làm việc của mỗi người dự sẽ được xem xét trong thời gian họp được đề xuất.

Hiển thị số tuần

Chọn tùy chọn này để hiển thị số tuần khi bạn xem lịch ở dạng xem Tháng.

Bắt đầu tuần đầu tiên của năm vào

Nếu bạn bật Hiện số tuần trong dạng xem Tháng, bạn có thể chọn vị trí để bắt đầu đánh số: ngày đầu tiên của năm, tuần có bốn ngày đầu tiên, hoặc tuần đầy đủ đầu tiên.

Bật lịch sinh nhật

Chọn tùy chọn này để thêm lịch hiển thị ngày sinh nhật của các liên hệ của bạn.

Sử dụng các Sự kiện và thư mời để điều khiển mặc định khi sự kiện được tạo ra và cách xử lý thư mời họp, phản hồi và thông báo.

Thiết đặt

Mô tả

Lời nhắc mặc định

Dùng thiết đặt này để đặt khoảng thời gian trước khi xảy ra một sự kiện mà bạn muốn lời nhắc mặc định xuất hiện.

Xóa lời mời và phản hồi đã được cập nhật

Chọn hộp kiểm này để tự động loại bỏ yêu cầu cuộc họp và phản hồi đã lỗi thời từ hộp thư đến của bạn. Mục lịch sẽ vẫn còn trên lịch.

Xóa thông báo về những sự kiện đã chuyển tiếp

Chọn hộp kiểm này để tự động chuyển các thông báo chuyển tiếp sự kiện vào thư mục Các mục Đã xóa. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được những thông báo này khi một sự kiện do bạn tổ chức được một trong những người dự cuộc họp chuyển tiếp cho người nhận mới. Việc chọn tùy chọn này không ảnh hưởng đến việc xử lý các phản hồi yêu cầu sự kiện.

Kết thúc sớm cuộc hẹn và cuộc họp

Chọn hộp kiểm này để rút ngắn sự kiện bạn đã lên lịch.  Sau khi chọn, có các tùy chọn để tùy chỉnh thời gian để rút ngắn cuộc họp.

Thêm cuộc họp trực tuyến vào tất cả các cuộc họp

Chọn hộp kiểm này để lên lịch cho mọi cuộc họp do bạn lên lịch cuộc họp trực tuyến.  Cài đặt này tôn trọng nhà cung cấp cuộc họp trực tuyến ưu tiên của bạn Teams hoặc Skype for Business.

Sử dụng Thời tiết để tùy chỉnh trải nghiệm thời tiết của bạn. Tính năng thay đổi vị trí thời tiết chưa sẵn có trong Outlook mới trên web.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị thời tiết

Chọn tùy chọn Hiển thị thời tiết hoặc Ẩn thời tiết .

Chọn thang đo nhiệt độ

Chọn độ F hoặc độ C làm thang đo nhiệt độ để sử dụng.

Chọn một vị trí để hiển thị

Chọn một vị trí để hiển thị trên lịch của bạn. Bạn có thể thêm tối đa năm vị trí.

Sử dụng các Sự kiện từ cài đặt email để kiểm soát cách sự kiện sẽ được thêm từ email vào lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Tự động thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm này để tự động thêm sự kiện được phát hiện trong email vào lịch của bạn.

Đánh dấu các sự kiện là riêng tư để chỉ tôi có thể thấy chúng

Chọn hộp kiểm này để tự động đánh dấu các sự kiện là riêng tư.

Thêm các sự kiện này vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm cho từng kiểu sự kiện mà bạn muốn thêm từ email vào lịch của bạn.

Sử dụng Lịch dùng chung để chia sẻ lịch với những người cụ thể, phát hành lịch cho bất kỳ ai có liên kết để xem và quản lý lịch dùng chung.

Thiết đặt

Mô tả

Chia sẻ lịch

Chọn lịch mà bạn muốn chia sẻ.

Phát hành lịch

Chọn lịch bạn muốn phát hành và chọn nhiều chi tiết bạn muốn chia sẻ.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Đi tới Thiết đặt Lịch

  1. Trong Outlook trên web, chọn biểu tượng Lịch.

  2. Ở đầu trang, chọn Tùy chọn Cài đặt Cài đặt > lịch.

Sử dụng cài đặt Cá nhân hóa để tùy chỉnh diện mạo lịch của bạn và chọn hiện hoặc ẩn thời tiết và sự kiện cục bộ.

Dùng thiết đặt Diện mạo lịch để điều khiển diện mạo cho lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị tuần làm việc là

Chọn những ngày để hiển thị khi bạn chọn dạng xem Tuần Làm việc trong lịch.

Đặt giờ làm việc

Những giờ ngoài giờ làm việc được hiển thị bằng một màu sẫm hơn phần còn lại của lịch. Khi bạn dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động, thời gian làm việc của mỗi người dự sẽ được xem xét trong thời gian họp được đề xuất.

Hiển thị số tuần trong dạng xem Tháng

Chọn tùy chọn này để hiển thị số tuần khi bạn xem lịch ở dạng xem Tháng.

Bắt đầu tuần đầu tiên của năm vào

Nếu bạn bật Hiện số tuần trong dạng xem Tháng, bạn có thể chọn vị trí để bắt đầu đánh số: ngày đầu tiên của năm, tuần có bốn ngày đầu tiên, hoặc tuần đầy đủ đầu tiên.

Hiện ngày đầu tiên của tuần là

Ngày bạn chọn ở đây sẽ xuất hiện như là ngày đầu tiên của tuần trong dạng xem Tuần.

Thời gian họp mặc định bằng phút

Đặt thời gian mặc định cho cuộc họp với khoảng từ 15 phút hoặc tạo một thời gian tùy chỉnh.

Hiển thị giờ trong

Đặt bước tăng mà lịch hiện thời gian theo đó. Dùng các nút tùy chọn để chọn bước tăng 15 phút hoặc bước tăng 30 phút.

Hiện lịch với màu

Chọn màu Sáng hoặc Nhạt cho lịch của bạn.

Sử dụng các cài đặt Thời tiếtSự kiện cục bộ để thêm thông tin được thiết kế cho các vị trí bạn chọn.

Thiết đặt

Mô tả

Thời tiết

Chọn tùy chọn Hiển thị thời tiết hoặc Ẩn thời tiết .

Chọn tùy chọn Fahrenheit hoặc c đối với thang đo nhiệt độ sử dụng.

Chọn một vị trí để hiển thị trên lịch của bạn.

Chọn Thêm vị trí khác nếu bạn cũng muốn tìm hiểu về thời tiết của nó.

Sự kiện cục bộ

Chọn hiện hoặc ẩn sự kiện cục bộ trên lịch của bạn.

Chọn tùy chọn Hiện sự kiện cục bộ hoặc Ẩn sự kiện cục bộ .

Chọn Sử dụng vị trí hiện tại hoặc chọn Chọn một thành phố và nhập địa điểm.

Sử dụng cài đặt Xử lý tự động để điều khiển cách sự kiện sẽ được thêm vào lịch của bạn và cách xử lý thư mời họp, phản hồi và thông báo.

Sử dụng cài đặt Sự kiện từ email để kiểm soát cách sự kiện sẽ được thêm từ email vào lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Không thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email.

Chọn hộp kiểm này để các sự kiện được phát hiện trong email không được thêm vào lịch của bạn.

Tự động thêm sự kiện vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm này để tự động thêm sự kiện phát hiện trong email vào lịch của bạn.

Thêm các sự kiện này vào lịch của tôi từ email

Chọn hộp kiểm cho từng kiểu sự kiện mà bạn muốn thêm từ email vào lịch của bạn

Đánh dấu các sự kiện là riêng tư để chỉ tôi có thể thấy chúng

Chọn hộp kiểm này để tự động đánh dấu các sự kiện là riêng tư.

Cập nhật múi giờ

Chọn tùy chọn này để thay đổi múi giờ được sử dụng trong lịch của bạn.

Dùng cài đặt Thư mời để điều khiển cách xử lý các lời mời họp, phản hồi và thông báo.

Thiết đặt

Mô tả

Xóa lời mời và phản hồi đã được cập nhật

Chọn hộp kiểm này để tự động loại bỏ yêu cầu cuộc họp và phản hồi đã lỗi thời từ hộp thư đến của bạn. Mục lịch sẽ vẫn còn trên lịch.

Xóa thông báo về những sự kiện đã chuyển tiếp

Chọn hộp kiểm này để tự động chuyển các thông báo chuyển tiếp sự kiện vào thư mục Các mục Đã xóa. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được những thông báo này khi một sự kiện do bạn tổ chức được một trong những người dự cuộc họp chuyển tiếp cho người nhận mới. Việc chọn tùy chọn này không ảnh hưởng đến việc xử lý các phản hồi yêu cầu sự kiện.

Sử dụng cài đặt Thông báo để đặt lời nhắc, gửi thông báo cho điện thoại của bạn và nhận được lịch công tác cho các sự kiện lịch của bạn.

Thiết đặt Lời nhắc điều khiển lời nhắc mặc định cho các mục trên lịch của bạn. Theo mặc định, lời nhắc được bật và được thiết lập 15 phút trước khi một mục đến hạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị cảnh báo lời nhắc

Chọn hộp kiểm này để hiển thị lời nhắc cho mục lịch.

Phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn

Chọn hộp kiểm này để phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn.

Lời nhắc mặc định

Dùng thiết đặt này để đặt khoảng thời gian trước khi xảy ra một sự kiện mà bạn muốn lời nhắc mặc định xuất hiện.

Nhận lịch công tác qua email hàng ngày cho lịch và nhiệm vụ

Chọn tùy chọn này để nhận email hàng ngày trong đó liệt kê lịch công tác cho ngày hôm đó dựa trên sự kiện và nhiệm vụ trên lịch mà bạn được giao.

Sau đó, chọn hộp kiểm cho từng lịch mà bạn muốn bao gồm trong lịch công tác hàng ngày của mình.

Không gửi lịch công tác vào những ngày mà tôi không có sự kiện hoặc nhiệm vụ nào

Chọn tùy chọn này để không nhận email nhắc lịch công tác hàng ngày vào các ngày mà bạn không có sự kiện hoặc nhiệm vụ nào đến hạn.

Cập nhật múi giờ

Chọn link này nếu bạn muốn thay đổi múi giờ được sử dụng lịch của bạn.

Cập nhật thiết đặt thời tiết

Chọn link này nếu bạn muốn thay đổi cài đặt cho thông tin thời tiết hiển thị trong lịch của bạn.

Sử dụng cài đặt Thông báo tin nhắn văn bản để gửi thông báo về sự kiện lịch tới điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Thiết đặt

Mô tả

Thông báo về những thay đổi đối với các sự kiện xảy ra trong các ngày sau đây

Chọn hộp kiểm này để nhận thông báo được gửi đến điện thoại của bạn về những thay đổi cho các sự kiện xảy ra trong những ngày mà bạn chỉ định.

Chọn hộp kiểm cho Chỉ trong giờ làm việc để ngăn không cho thông báo được gửi tại thời điểm khác.

Thông báo nhắc sự kiện

Chọn hộp kiểm này để nhận được thông báo về các lời nhắc sự kiện.

Chọn hộp kiểm cho Chỉ trong giờ làm việc để ngăn không cho thông báo được gửi tại thời điểm khác.

Chương trình lịch hàng ngày

Chọn hộp kiểm này và sau đó xác định thời gian để gửi lịch công tác hàng ngày của bạn.

Thiết lập thông báo

Chọn link này để thiết lập tin nhắn văn bản cho tài khoản của bạn nếu bạn chưa làm điều này trước đó. (Tùy chọn thông báo tin nhắn văn bản sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn thiết lập nhắn tin văn bản.)

Sử dụng cài đặt Thư thông báo lịch công tác để chọn liệu có nhận được một lịch công tác trong email mỗi ngày trong đó hiển thị sự kiện lịch và nhiệm vụ của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Không gửi cho tôi lịch công tác hàng ngày

Chọn tùy chọn này để không nhận email hàng ngày trong đó liệt kê lịch công tác của bạn.

Gửi cho tôi lịch công tác hàng ngày

Chọn tùy chọn này để nhận email hàng ngày mà liệt kê lịch công tác cho ngày hôm đó dựa trên lời mời và nhiệm vụ trên lịch mà bạn được giao.

Sau đó, chọn hộp kiểm cho từng lịch mà bạn muốn bao gồm trong chương trình họp hàng ngày của bạn.

Cập nhật múi giờ

Chọn link này nếu bạn muốn thay đổi múi giờ được sử dụng lịch của bạn.

Cập nhật thiết đặt thời tiết

Chọn link này nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt cho thông tin thời tiết hiển thị trong lịch của bạn.

Sử dụng tùy chọn Xuất bản lịch để tạo một liên kết đến lịch của bạn mà có thể chia sẻ với người khác. Ví dụ, bạn có thể đăng liên kết đó lên một trang web hoặc chia sẻ trong nhóm xã hội.

Thiết đặt

Mô tả

Chọn một lịch

Chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

Chọn Quyền.

Chọn liệu bạn muốn chỉ cho phép người khác xem thời gian khả dụng của bạn, hay xem đầy đủ lịch của bạn.

Một lịch sinh nhật được tự động nhập với ngày sinh nhật đã biết của tất cả mọi người trong danh sách liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể thêm ngày sinh nhật vào bất cứ lúc nào.

Thiết đặt

Mô tả

Bật lịch sinh nhật

Thêm lịch sinh nhật và tự động điền ngày sinh nhật của những người trong danh bạ của bạn. Nếu bạn kết nối với mạng xã hội của mình trong tuỳ chọn Mọi người, thì ngày sinh nhật cho những liên hệ đó cũng sẽ tự động xuất hiện trong lịch.

Tắt lịch sinh nhật

Ẩn lịch sinh nhật.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×