Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt để xem hoặc thay đổi tùy chọn thoại, thông báo, trợ năng, liên hệ và các tùy chọn khác cho Skype for Business cho Windows Phone.

Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời

Để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi hoặc đổ chuông đồng thời:

  • Đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Chuyển tiếp Cuộc gọi, rồi gõ nhẹ vào thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi hiện tại. Tìm hiểu thêm.

Mọi thay đổi mà bạn thực hiện ở đây sẽ được tự động sao chép vào Skype for Business trên máy tính và các thiết bị di động khác của bạn.

Thiết đặt Thoại

Lưu ý:  Tùy chọn thiết đặt thoại có thể không khả dụng nếu tổ chức của bạn không có tính năng này hoặc nếu bạn đang dùng Microsoft 365. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ở nơi làm việc của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Bạn có thể chọn thực hiện và nhận cuộc gọi VoIP (IP cho phần phát âm) qua internet hoặc cuộc gọi điện thoại thông thường bằng cách sử dụng gói cước di động của bạn.

Luôn VoIP

Luôn dùng cuộc gọi internet. Nếu Wi-Fi không sẵn dùng, hãy dùng gói cước dữ liệu mạng di động của bạn.

Chỉ VoIP qua Wi-Fi

Chỉ dùng tính năng gọi internet khi Wi-Fi sẵn dùng; nếu không thì sử dụng gói cước di động của bạn.

Di động

Luôn dùng gói cước di động của bạn.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video
Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

Thông thường Skype for Business cho Windows Phone 8.1 sẽ không hiển thị nội dung cuộc họp hoặc nguồn cấp video của người dự trong khi đang họp trừ khi bạn có kết nối Wi-Fi. Nếu bạn tắt các tùy chọn này và không kết nối Wi-Fi, thì Skype for Business sẽ tìm cách sử dụng kết nối dữ liệu của bạn để hiển thị tính năng chia sẻ màn hình và video.

Quan trọng: Việc tắt một hoặc cả hai tùy chọn này có thể làm cho phí dữ liệu cao hơn và khó xem nội dung hoặc video được chia sẻ.

Số Điện thoại di động

Đây là số mà bạn đã nhập khi thiết lập Skype for Business lần đầu. Để thay đổi số này, hãy gõ nhẹ vào Số điện thoại di động và nhập số cùng với mã quốc gia và mã vùng—ví dụ: +1 425-555-1212.

Thông báo Đẩy

Thông báo đẩy cho bạn biết về cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video, tin nhắn tức thời hoặc cảnh báo mới hoặc bị nhỡ khi bạn đăng nhập vào Skype for Business nhưng không hoạt động trên thiết bị di động của mình. Để bật thông báo đẩy, hãy đặt thiết đặt Thông báo đẩy thành Bật.

Ảnh

Để hiện ảnh của bạn và xem ảnh của các liên hệ khác trên thiết bị di động của bạn, hãy đặt thiết đặt Hiện ảnh thành Bật.

Truy nhập Danh bạ

Để cho phép Skype for Business truy nhập vào liên hệ trên điện thoại di động của bạn bằng cách dùng chức năng tìm kiếm, hãy đặt thiết đặt Danh bạ điện thoại thành Bật.

Exchange

Màn hình Exchange là nơi bạn đi đến nếu cần sửa đổi thiết đặt để chỉ dẫn cho Skype for Business về cách kết nối với máy chủ có hỗ trợ cuộc họp và thư thoại.

Quan trọng:  Thường thì không cần thay đổi các thiết đặt này. Đừng tắt Sử dụng Thông tin xác thực của Skype for Businesshoặc Máy chủ Tự Phát hiện trừ khi nhóm hỗ trợ của bạn hướng dẫn bạn làm như vậy và cung cấp cho bạn các giá trị đúng để nhập vào.

HTTP Proxy

Có thể cần phải có thông tin HTTP Proxy nếu bạn kết nối với mạng Wi-Fi có yêu cầu thông tin proxy. Nếu bạn không cấu hình thông tin proxy, bạn vẫn có thể đăng nhập và gửi IM hoặc gọi tới những người dùng được kết nối với cùng mạng Wi-Fi. Nhưng đối với bất kỳ hoạt động nào khác, bạn sẽ cần đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > HTTP Proxy và nhập thông tin mà bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn đã cung cấp.

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Thiết bị TTY phải được kết nối với Windows Phone để diễn giải âm thanh đã sửa đổi. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh. Hãy gõ nhẹ vào Bật nếu bạn cần dùng tính năng này.

Ghi nhật ký

Nhật ký được người quản trị hệ thống dùng để thu thập và phân tích thông tin khắc phục sự cố. Bật tùy chọn này nếu bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn yêu cầu bạn yêu cầu làm như vậy.

Giúp chúng tôi cải thiện

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể chọn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP). Khi bạn tham gia, Windows Phone của bạn sẽ tự động gửi thông tin cơ bản, ẩn danh về cách thức bạn dùng các chương trình và thiết bị, số lượng lỗi và loại lỗi mà bạn đã gặp cũng như tốc độ dịch vụ đến Microsoft. Thông tin này được kết hợp với dữ liệu CEIP khác nhằm giúp Microsoft giải quyết sự cố và cải tiến các sản phẩm và tính năng mà khách hàng dùng thường xuyên nhất. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hoặc thông tin liên hệ khác.

Tải lên Nhật ký Đăng nhập

Một báo cáo lỗi tự động được tạo bất cứ khi nào bạn không thể đăng nhập vào Skype for Business. Thông thường, bạn sẽ được hỏi xem có muốn gửi thông tin khắc phục sự cố cho Microsoft hay không. Để thay đổi thiết đặt này, hãy đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Tải lên Nhật ký Đăng nhập và chọn Luôn luôn hoặc Không bao giờ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×