Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nghe thấy tiếng dội lại trong khi thực hiện cuộc gọi thoại, thì có thể là do thiết bị âm thanh mà người gọi khác đang sử dụng. Hãy yêu cầu người khác thực hiện cuộc gọi giúp kiểm tra những điều sau đây:

  • Giảm âm lượng loa để giảm âm thanh dội lại.

  • Nếu họ đang sử dụng micrô của webcam hoặc loa máy tính, hãy yêu cầu họ sử dụng thiết bị âm thanh khác.

  • Đảm bảo rằng thiết bị mà họ đang dùng được tối ưu hóa cho phần mềm truyền thông Microsoft Lync 2010. Để biết danh sách các thiết bị được tối ưu hóa, hãy xem Điện thoại và Thiết bị dành cho Microsoft Lync 2010.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×