Nếu bạn nhìn thấy thông báo này, hãy xem các nguyên nhân có thể xảy ra dưới đây, sau đó làm theo hướng dẫn để giải quyết vấn đề và thử đồng bộ lại.

Đối với ứng dụng Thư hoặc Lịch trên máy tính của bạn

Máy tính của bạn phải tuân thủ yêu cầu bảo mật do người quản trị email của bạn thiết đặt

Kiểm tra với người quản trị của bạn về các chính sách áp dụng cho hộp thư của bạn. Hầu hết các chính sách có thể do ứng dụng Thư và Lịch tự động áp dụng, nhưng có những trường hợp nhất định mà bạn cần phải thực hiện hành động trước, chẳng hạn như các mục dưới đây:

 • Đảm bảo tài khoản người dùng của bạn có quyền của Người quản trị trên máy tính.

 • Đặt mật khẩu mạnh cho tất cả tài khoản Người quản trị trên máy tính.

 • Đảm bảo tất cả người dùng trên máy tính có thể thay đổi mật khẩu của họ.

 • Vô hiệu hóa tài khoản khách.

 • Mã hóa toàn bộ phân vùng trên máy tính của bạn bằng phần mềm mã hóa.

Khởi động lại máy tính của bạn và thử đồng bộ sau khi thực hiện những thay đổi này.

Độ dài và độ phức tạp của mật khẩu được nhiều loại tài khoản hỗ trợ

Kiểm tra với người quản trị email của bạn để biết giá trị chính sách mật khẩu cho hộp thư của bạn. Các loại tài khoản khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau đối với chính sách về độ dài và độ phức tạp của mật khẩu.

 • Chính sách MinDevicePasswordLength xác định độ dài tối thiểu của mật khẩu.

 • Chính sách MinDevicePasswordComplexCharacters xác định số lượng các loại ký tự tối thiểu nên có trong mật khẩu tài khoản để đáp ứng yêu cầu về bảo mật. Những loại ký tự này được xác định là:

  • Chữ thường

  • Chữ hoa

  • Số

  • Không phải chữ hoặc số

Chẳng hạn, nếu giá trị của MinDevicePasswordComplexCharacters là 2, thì mật khẩu chứa cả ký tự chữ hoa lẫn chữ thường sẽ đủ điều kiện, cũng như mật khẩu chứa ký tự chữ thường và số.

Các loại tài khoản khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau đối với chính sách về độ dài và độ phức tạp của mật khẩu, như giải thích dưới đây.

 • Tài khoản cục bộ

  Tài khoản cục bộ có thể hỗ trợ chính sách độ dài mật khẩu đầy đủ, nhưng chỉ có thể hỗ trợ ba loại ký tự, không phải cả bốn loại mà giao thức Exchange Active Sync (EAS) có thể chỉ định. Nếu chính sách EAS được đặt để yêu cầu bốn loại ký tự, thì tất cả tài khoản cục bộ đều sẽ trở thành dạng không tuân thủ. Điều này là do hệ điều hành Windows không hỗ trợ rõ ràng cho việc chọn số lượng ký tự phức tạp trong mật khẩu. Thay vào đó, nó yêu cầu mật khẩu phải đáp ứng một mức độ phức tạp nhất định. Độ phức tạp này chuyển thành quy tắc ba loại ký tự, do đó, tài khoản Windows không thể hỗ trợ chính sách EAS vốn yêu cầu MinDevicePasswordComplexCharacters lớn hơn 3.

 • Tài khoản Microsoft

  Tài khoản Microsoft của bạn, (trước đây gọi là ID Windows Live) là tài khoản mà bạn sử dụng cùng với thiết bị và dịch vụ Microsoft. Tài khoản Microsoft bắt buộc độ dài mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự và 2 loại ký tự trong mật khẩu. Do đó, tài khoản Microsoft có thể tuân thủ nếu chính sách MinDevicePasswordLength được đặt thành nhỏ hơn hoặc bằng 8 ký tự, và chính sách MinDevicePasswordComplexCharacters được đặt ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 2.

  Lỗi không tuân thủ sẽ xảy ra nếu chính sách EAS nghiêm ngặt hơn chính sách mà tài khoản Microsoft có thể bắt buộc. Để đồng bộ email trong kịch bản này, hãy đi tới thiết đặt tài khoản và ngắt kết nối tất cả các tài khoản Microsoft của bạn.

 • Tài khoản tên miền và Tài khoản Azure Active Directory

  Tài khoản tên miền và Tài khoản Azure Active Directory không được đánh giá cục bộ đối với các chính sách mật khẩu do EAS đặt, vì chính sách EAS và chính sách tài khoản tên miền được giả định là thuộc cùng một thẩm quyền tài khoản. Những chính sách này bao gồm thiết đặt độ phức tạp, độ dài, ngày hết hạn và lịch sử.

Đối với ứng dụng Thư Outlook hoặc Lịch Outlook trên thiết bị di động của bạn

Thiết bị của bạn phải tuân thủ yêu cầu bảo mật do người quản trị email của bạn thiết đặt

Hãy kiểm tra với người quản trị của bạn để xem những chính sách nào được áp dụng cho hộp thư của bạn. Hầu hết các chính sách có thể được ứng dụng Thư và Lịch tự động áp dụng, nhưng có những trường hợp nhất định trong đó bạn cần thực hiện hành động. Ví dụ, hãy đảm bảo:

 • Mã hóa toàn bộ phân vùng trên thiết bị di động của bạn bằng phần mềm mã hóa.

 • Khởi động lại thiết bị của bạn và thử đồng bộ sau khi thực hiện thay đổi đó.

Cập nhật gần nhất vào 19/11/2015

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×