Toán tử Like

So sánh biểu thức chuỗi với một mẫu hình trong biểu thức SQL.

Cú pháp

expression Likepattern

Cú pháp toán tử Like gồm các phần sau đây:

Phần

Mô tả

biểu thức

Biểu thức SQL được sử dụng trong mệnh đề WHERE.

pattern

Ký tự chuỗi ký tự hoặc chuỗi mà biểu thức so sánh.


Chú thích

Bạn có thể sử dụng toán tử Like để tìm giá trị trong một trường khớp với mẫu hình bạn chỉ định. Đối với mẫu hình, bạn có thể chỉ định giá trị đầy đủ (ví dụ: Like “Smith”) hoặc bạn có thể sử dụng ký tự đại điện để tìm phạm vi giá trị (ví dụ: Like “Sm*”).

Trong một biểu thức, bạn có thể sử dụng toán tử Like để so sánh giá trị trường với một biểu thức chuỗi. Ví dụ: nếu bạn nhập Like “C*” vào truy vấn SQL, truy vấn sẽ trả về toàn bộ giá trị trường bắt đầu bằng chữ C. Trong truy vấn có tham biến, bạn có thể nhắc người dùng về một mẫu hình để tìm kiếm.

Ví dụ sau đây sẽ trả về dữ liệu bắt đầu bằng chữ P theo sau là chữ cái bất kỳ từ A đến F và ba chữ số:

Like “P[A-F]###”

Bảng sau đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng Like để kiểm tra biểu thức cho các mẫu hình khác nhau.


Kiểu khớp


Mẫu hình

Khớp
(trả về True)

Không khớp
(trả về False)

Nhiều ký tự

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Ký tự đặc biệt

a[*]a

a*a

aaa

Nhiều ký tự

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Ký tự đơn

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Chữ số đơn

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Phạm vi ký tự

[a-z]

f, p, j

2, &

Ngoài phạm vi

[!a-z]

9, &, %

b, a

Không phải chữ số

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Kết hợp

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×