Khi tệp đã được tạo trong Word, Excel hoặc PowerPoint được đính kèm vào thư email, thông tin cá nhân — chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn — có thể được thêm vào thuộc tính của tệp đính kèm. Thông tin này chủ yếu được dùng bởi tính năng Theo dõi Thay đổi trong Microsoft Office để xác định ai đã thực hiện thay đổi đối với phần đính kèm.

Nếu bạn không sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi, bạn có thể ngăn không cho thông tin cá nhân của bạn được thêm vào thuộc tính của phần đính kèm, bằng cách làm như sau:

  1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

  2. Trong ngăn bên trái, bấm vào Trung tâm Tin cậy > tâm Tin cậy Cài đặt.

  3. Trong ngăn bên trái, bấm Xử lý Phần đính kèm.

  4. Bên dưới Trả lời Bằng Thayđổi, bỏ chọn hộp kiểm Thêm thuộc tính vào tệp đính kèm để bật Trả lời bằng Thay đổi.

    Xóa hộp kiểm

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×