Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ phân tán, trong đó điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng và một kích thước bổ sung của dữ liệu được thể hiện bằng kích cỡ bong bóng. Giống như biểu đồ tán xạ, biểu đồ bong bóng không sử dụng trục thể loại — cả trục ngang và trục dọc là trục giá trị. Ngoài các giá trị x và giá trị y được biểu thị trong biểu đồ tán xạ, một biểu đồ bong bóng còn vẽ các giá trị x, giá trị y và giá trị z (kích cỡ).

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng thay vì biểu đồ tán xạ nếu dữ liệu của bạn có ba chuỗi dữ liệu mà mỗi chuỗi chứa một bộ giá trị. Kích cỡ bong bóng được xác định bởi các giá trị trong chuỗi dữ liệu thứ ba. Biểu đồ bong bóng thường được dùng để trình bày dữ liệu tài chính. Các kích cỡ bong bóng khác nhau rất hữu ích để làm nổi bật các giá trị cụ thể về mặt trực quan.

Để tạo biểu đồ bong bóng, hãy sắp xếp dữ liệu của bạn theo hàng hoặc cột trên trang tính sao cho các giá trị x được liệt kê trong hàng hoặc cột đầu tiên và các giá trị y và giá trị kích cỡ bong bóng (z) tương ứng được liệt kê trong các hàng hoặc cột liền kề. Ví dụ, sắp xếp dữ liệu trang tính của bạn như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Biểu đồ bong bóng

Trong biểu đồ bong bóng này, số lượng sản phẩm được hiển thị dọc theo trục ngang, doanh số được hiển thị dọc theo trục dọc và tỷ lệ phần trăm thị trường được thể hiện bằng kích cỡ bong bóng.

Cân nhắc sử dụng biểu đồ bong bóng khi dữ liệu của bạn bao gồm những điều sau đây:

 • Ba giá trị cho mỗi điểm dữ liệu    Ba giá trị được yêu cầu cho mỗi bong bóng. Các giá trị này có thể nằm trong các hàng hoặc cột trên trang tính, nhưng chúng phải theo thứ tự sau: giá trị x, giá trị y, rồi đến giá trị z.

 • Nhiều chuỗi dữ liệu    Việc vẽ nhiều chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ bong bóng (nhiều chuỗi bong bóng) tương tự như việc vẽ nhiều chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ tán xạ (nhiều chuỗi tán xạ). Biểu đồ phân tán sử dụng tập hợp các giá trị x và giá trị y, nhưng biểu đồ bong bóng sử dụng các tập giá trị x, giá trị y và các giá trị z.

Khi tạo biểu đồ bong bóng, bạn có thể chọn hiển thị bong bóng ở định dạng 2-D hoặc có hiệu ứng 3-D.

Biểu đồ bong bóng và bong bóng có hiệu ứng 3-D

Đầu trang

Tạo biểu đồ bong bóng phức tạp

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vậy làm thế nào để chúng tôi tạo biểu đồ bong bóng này? Quy trình sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng có kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu trang tính mẫu. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính hoặc có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính mẫu vào một trang tính trống hoặc mở trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Để sao chép dữ liệu trang tính mẫu

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số lượng Sản phẩm

  Doanh số

  Tỷ lệ phần trăm thị phần

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12.200

  12%

  4

  20

  $60,000

  33%

  5

  18

  $24.400

  10 %

  6

  22

  $32,000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hơn ba hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ các bong bóng chính xác.

 2. Chọn dữ liệu bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Tốt nhất là không đưa đầu đề hàng hoặc cột vào vùng chọn. Nếu bạn chọn các đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, bấm vào mũi tên bên cạnh Biểu đồ Tán xạ.

  Chọn mũi tên bên cạnh Biểu đồ Tán xạ

 4. Chọn bong bóng có biểu tượng hiệu ứng 3-D.

 5. Bấm vào biểu khu vực sơ đồ biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 6. Bên dưới Công cụBiểu đồ, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

 7. Nếu bạn thấy chú giải trên biểu đồ, hãy bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

 8. Để thay đổi kích cỡ biểu đồ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng Hình, rồi nhấn ENTER.

  Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã sử dụng 3,5" cho cả chiều cao hình và chiều rộng hình.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để định dạng và định vị tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm vào khu vực sơ đồ, sau đó làm như sau:

  1. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã nhập Nghiên cứu Thị trường Thị trường Ngành.

  2. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, chọn Phông, rồi nhập kích cỡ bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

  3. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ vùng vẽ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo tiêu đề biểu đồ đến vị trí bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào khu vực biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện như sau:

  1. Bấm vào dấu cộng bên cạnh biểu đồ

  2. Chọn Tiêu đề Trục, rồi chọn Ngang Chính.

  3. Chọn hộp văn bản Tiêu đề Trục, rồi nhập văn bản của bạn.

   Menu Thành phần Biểu đồ

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập Số lượng sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc hoặc chọn từ danh sách thành phần biểu đồ( tab Định dạng, nhóm Vùng chọn Hiện tại, hộp Thành phần Biểu đồ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới Tùy chọn Trục,hãy làm như sau:

  1. Với Tối thiểu, nhập 0 (không).

  2. Đối với Tốiđa, hãy nhập số bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại Định dạng Trục, bấm Số.

 15. Bên dưới Số, trong hộp Vị trí thập phân, nhập 0 (không), rồi bấm vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải, rồi bấm vào Đóng.

 16. Để áp dụng hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, vùng biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục dọc của biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ đó hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ( tab Định dạng, nhóm Vùng chọn Hiện tại, hộp Thành phần Biểu đồ), rồi làm như sau:

  1. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm nút Xem thêm cạnh Hiệu ứng Hình dạng.

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

 17. Nếu bạn muốn sử dụng màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của mình, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Chủ đề, bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bấm vào chủ đề bạn muốn sử dụng. (Di chuột qua từng chủ đề để xem bản xem trước về cách chủ đề sẽ xuất hiện khi được áp dụng cho biểu đồ của bạn.)

Bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Lưu biểu đồ tùy chỉnh dưới dạng mẫu.

Đầu trang

Tạo biểu đồ bong bóng phức tạp

Biểu đồ bong bóng đã định dạng

Vậy làm thế nào để chúng tôi tạo biểu đồ bong bóng này? Quy trình sau đây sẽ giúp bạn tạo biểu đồ bong bóng có kết quả tương tự. Đối với biểu đồ này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu trang tính mẫu. Bạn có thể sao chép dữ liệu này vào trang tính hoặc có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình.

 1. Sao chép dữ liệu trang tính mẫu vào một trang tính trống hoặc mở trang tính chứa dữ liệu mà bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Cách sao chép dữ liệu trang tính mẫu

  1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

  2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

   Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

   Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp
  3. Nhấn CTRL+C.

  4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Số lượng Sản phẩm

  Doanh số

  Tỷ lệ phần trăm thị phần

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12.200

  12%

  4

  20

  $60,000

  33%

  5

  18

  $24.400

  10 %

  6

  22

  $32,000

  42%

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng trang tính của bạn có ít nhất bốn hàng hoặc cột dữ liệu. Khi bạn tạo biểu đồ bong bóng từ ba hoặc ít hơn ba hàng hoặc cột dữ liệu, biểu đồ sẽ không vẽ các bong bóng chính xác.

 2. Chọn dữ liệu bạn muốn vẽ trong biểu đồ bong bóng.

  Lưu ý: Tốt nhất là không đưa đầu đề hàng hoặc cột vào vùng chọn. Nếu bạn chọn các đầu đề với dữ liệu của mình, biểu đồ có thể tạo ra kết quả không chính xác.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, bấm vào Biểu đồ Khác.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Bên dưới Bongbóng, bấm vào Bong bóng có Hiệu ứng 3-D.

 5. Bấm vào biểu khu vực sơ đồ biểu đồ.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 6. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu biểu đồ, bấm vào kiểu biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Kiểu Biểu đồ trên Ribbon Excel

  Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã sử dụng Kiểu 29.

 7. Trên biểu đồ, bấm vào chú giải, rồi nhấn DELETE.

 8. Để thay đổi kích cỡ biểu đồ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, chọn kích cỡ hình bạn muốn trong hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng Hình, rồi nhấn ENTER.

  Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã sử dụng 3,5" cho cả chiều cao hình và chiều rộng hình.

  Ảnh Ribbon Outlook

 9. Để thêm, định dạng và định vị tiêu đề biểu đồ trên biểu đồ, hãy bấm vào khu vực sơ đồ, rồi làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm vào Tiêu đề Biểu đồ, rồi bấm vào Phía trên Biểu đồ.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi nhập văn bản bạn muốn.

   Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã nhập Nghiên cứu Thị trường Thị trường Ngành.

  3. Để giảm kích cỡ của tiêu đề biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề, rồi nhập kích cỡ bạn muốn vào hộp Kích cỡ trên menu lối tắt.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng 12.

  4. Để căn chỉnh tiêu đề biểu đồ vùng vẽ, bấm vào tiêu đề biểu đồ, rồi kéo tiêu đề biểu đồ đến vị trí bạn muốn.

 10. Để thêm tiêu đề trục ngang, hãy bấm vào khu vực biểu đồ của biểu đồ, rồi thực hiện như sau:

  1. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm Vào Tiêu đề Trục ,rồi bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính,rồi bấm Tiêu đề Bên dưới Trục.

  2. Bấm vào tiêu đề trục ngang, nhập văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập Số lượng sản phẩm.

 11. Bấm vào trục dọc hoặc chọn từ danh sách thành phần biểu đồ( tab Bố trí, nhóm Vùng chọn Hiện tại, hộp Thành phần Biểu đồ).

 12. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 13. Bên dưới Tùy chọn Trục,hãy làm như sau:

  1. Đối với Tốithiểu , hãy chọn tùy chọn Cố định, rồi nhập 0 (không) vào hộp Cố định.

  2. Đối vớiTối đa , hãy chọn tùy chọn Cố định, rồi nhập số bạn muốn vào hộp Cố định.

   Đối với biểu đồ bong bóng của chúng tôi, chúng tôi đã nhập 80000.

 14. Trong hộp thoại Định dạng Trục, bấm Số.

 15. Bên dướiSố , trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập 0 (không), rồi bấm Đóng.

 16. Để áp dụng hiệu ứng định dạng đặc biệt cho vùng vẽ, vùng biểu đồ, tiêu đề biểu đồ hoặc trục dọc của biểu đồ, hãy bấm vào thành phần biểu đồ đó hoặc chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ( tab Bố trí, nhóm Vùng chọn Hiện tại, hộp Thành phần Biểu đồ), rồi làm như sau:

  1. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào nút Xem thêm Nút Xem thêm.

  2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã sử dụng Hiệu ứng Tinh tế - Nhấn 4 cho vùng vẽ, Hiệu ứng Hiệu ứng Có hiệu ứng - Điểm nhấn 4 cho khu vực biểu đồ, Hiệu ứng Tinh tế - Điểm nhấn 4 cho tiêu đề biểu đồ và Dòng Hiệu ứng Hoạt động - Nhấn 6 cho trục dọc.

 17. Nếu bạn muốn sử dụng màu chủ đề khác với chủ đề mặc định được áp dụng cho sổ làm việc của mình, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Chủ đề, bấm chủ đề.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Bên dưới Tích hợp sẵn, bấm vào chủ đề bạn muốn sử dụng.

   Đối với biểu đồ bong bóng, chúng tôi đã sử dụng chủ đề Foundry.

Đầu trang

Lưu biểu đồ dưới dạng mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ như biểu đồ mà mình vừa tạo, bạn có thể lưu biểu đồ dưới dạng mẫu mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho các biểu đồ tương tự khác.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, hãy bấm Lưu Dưới dạng Mẫu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Nhập tên cho mẫu vào hộp Tên tệp.

  Mẹo: Trừ khi bạn chỉ định một thư mục khác, tệp mẫu (.crtx) sẽ được lưu trong thư mục Biểu đồ và mẫu trở nên sẵn dùng bên dưới Mẫu trong cả hộp thoại Chèn Biểu đồ( tab Chèn, nhóm Biểu đồ, Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút) và hộp thoại Thay đổi Loại Biểu đồ( tab Thiết kế, nhóm Loại, Thay đổi Loại Biểu đồ).

  Để biết thêm thông tin về cách áp dụng mẫu biểu đồ, hãy xem mục Lưu biểu đồ tùy chỉnh dưới dạng mẫu.

Lưu ý: Mẫu biểu đồ chứa định dạng biểu đồ và lưu trữ các màu được sử dụng khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng mẫu. Khi bạn sử dụng mẫu biểu đồ để tạo biểu đồ trong sổ làm việc khác, biểu đồ mới sẽ sử dụng màu của mẫu biểu đồ — chứ không phải màu của chủ đề tài liệu mà hiện đang được áp dụng cho sổ làm việc. Để sử dụng màu của chủ đề tài liệu thay vì màu của mẫu biểu đồ, hãy bấm chuột phải vào khu vực sơ đồ, rồi bấm vào Đặt lại để Khớp với Kiểu trên menu lối tắt.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×