Bạn có thể chuyển phát tài liệu từ Word bằng cách dùng Dịch vụ Chia sẻ Bản trình bày Office, một dịch vụ công cộng miễn phí cho phép người khác theo dõi trong trình duyệt web của họ. Không yêu cầu thiết lập. Sử dụng tài khoản Microsoft miễn phí của bạn để bắt đầu.

 1. Trong Word, mở tài liệu bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Tệp để > chia sẻ > Trình bày Trực tuyến.

 3. Bên dưới Trình bày Trựctuyến , chọn Dịch vụ Chia sẻ Bản trình bày Office.
  Trình bày Trực tuyến bằng cách dùng Dịch vụ Bản trình bày Office

 4. Nếu bạn muốn người dự có thể tải xuống bản sao tài liệu, hãy bấm vào hộp bên cạnh Cho phép người xem từ xa tải xuống tài liệu.

 5. Bấm nút Trình bày Trực tuyến.

 6. Để gửi lời mời họp của bạn đến người dự, hãy chọn một trong các mục sau:

  • Sao chép Nối kết – và dán vào nơi những người khác có thể truy nhập nó

   • Gửi trong Email

  • Gửi trong IM – sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt một ứng dụng IM

 7. Khi bạn đã sẵn sàng trình bày tài liệu của mình, hãy bấm Bắt đầu Bản trình bày.

 8. Để kết thúc bản trình bày trực tuyến của bạn, hãy bấm tab Trình bày Trực tuyến và chọn Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

 9. Để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc bản trình bày, hãy bấm Kết thúc Bản trình bày Trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu hoặc gia nhập một cuộc họp trực tuyến:

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×