Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tệp Bổ sung

Bạn có thể thêm các tệp bổ sung mà giải pháp cơ sở dữ liệu của bạn có thể phụ thuộc. Ví dụ: bạn có thể muốn bao gồm tệp readme.txt mẫu cho ứng dụng của mình. Để thực hiện điều này, hãy bấm Thêm và chọn tệp.

Khóa Đăng ký Bổ sung

Bạn có thể chỉ định bất kỳ khóa Nào của Sổ đăng ký Windows mà bạn muốn tạo khi cài đặt ứng dụng.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định khóa đăng ký cần thêm vào gốc Tất cả Người dùng, bạn nên bắt đầu khóa bằng Software\. Nếu bạn không thực hiện việc này thì người dùng có thể nhận được thông báo lỗi khi cài đặt ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Các giá trị đăng ký mà bạn chỉ định ở đây sẽ được ghi vào bảng Sổ đăng ký của tệp Windows Installer (.msi) mà Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói tạo ra. Nếu bạn thêm thông tin sai, ứng dụng Access của bạn có thể không hoạt động chính xác. Việc chỉnh sửa sổ đăng ký không đúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ điều hành của bạn, buộc bạn phải cài lại hệ điều hành.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×