Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tệp Bổ sung

Bạn có thể thêm các tệp bổ sung mà giải pháp cơ sở dữ liệu của bạn có thể phụ thuộc. Ví dụ: bạn có thể muốn bao gồm tệp readme.txt mẫu cho ứng dụng của mình. Để thực hiện điều này, hãy bấm Thêm và chọn tệp.

Khóa Đăng ký Bổ sung

Bạn có thể chỉ định bất kỳ khóa Nào của Sổ đăng ký Windows mà bạn muốn tạo khi cài đặt ứng dụng.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định khóa đăng ký cần thêm vào gốc Tất cả Người dùng, bạn nên bắt đầu khóa bằng Software\. Nếu bạn không thực hiện việc này thì người dùng có thể nhận được thông báo lỗi khi cài đặt ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Các giá trị đăng ký mà bạn chỉ định ở đây sẽ được ghi vào bảng Sổ đăng ký của tệp Windows Installer (.msi) mà Trình hướng dẫn Giải pháp Đóng gói tạo ra. Nếu bạn thêm thông tin sai, ứng dụng Access của bạn có thể không hoạt động chính xác. Việc chỉnh sửa sổ đăng ký không đúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ điều hành của bạn, buộc bạn phải cài lại hệ điều hành.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×