Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nó cung cấp thông tin về trạng thái sẵn sàng của một liên hệ và giúp bạn quyết định cách tốt nhất để liên lạc với liên hệ đó. Ví dụ, bạn thấy chỉ báo trạng thái của đồng nghiệp có màu lục trong danh sách Liên hệ của bạn, cho biết rằng cô ấy sẵn sàng.

Bạn muốn làm gì?

Trạng thái mà bạn có thể đặt

Để thay đổi trạng thái của bạn, ở cuối màn hình, Gõ nhẹ Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Trạng thái, rồi từ màn hình Trạng thái hãy chọn một trong các trạng thái sau đây:

 • Sẵn dùng

 • Bận ─có thể do bạn đặt, hoặc nó tự động xuất hiện trong một cuộc gọi hoặc một cuộc họp.

 • Không Làm Phiền

 • Quay Lại Ngay

 • Nghỉ Làm việc

 • Hiển thị Đi vắng

 • Đặt lại Trạng thái

Trạng thái được đặt tự động

Những hiện diện sau sẽ tự động xuất hiện trong vùng trạng thái của bạn.

 • Không hoạt động ─ điều này có nghĩa là máy tính của bạn đã không được sử dụng hoặc bạn đã không sử dụng Lync trên thiết bị di động của bạn trong x số phút. Mặc định là 5;

 • Đi vắng─điều này có nghĩa là trạng thái của bạn đã hiển thị là Không hoạt động trong x số phút. Một lần nữa, bạn có thể đặt số phút trong tùy chọn Trạng thái.

 • Ngoại tuyến

 • Không xác định

Thiết đặt ghi chú cá nhân

Khi bạn thay đổi thiết đặt Trả lời Tự động (Ngoài Office) trong Microsoft Outlook, ghi chú mà bạn nhập cũng sẽ xuất hiện trong vùng ghi chú cá nhân của Lync (hộp ở trên vùng ảnh và tên của bạn). Ghi chú này vẫn còn trong Lync cho đến khi bạn hủy bỏ ghi chú Outlook nhập ghi chú mới.

Để đặt ghi chú cá nhân, hãy thực hiện như sau:

 • nhẹ Thông tin của Tôi, từ màn hình Thông tin của Tôi, trong vùng ghi chú, hãy nhập bất kỳ ghi chú nào bạn muốn. Ghi chú sẽ xuất hiện cùng với thẻ liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×