Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn nhận được một thư email hoặc yêu cầu tác vụ, bạn có thể tạo ra yêu cầu cuộc họp dưới dạng phản hồi chỉ bằng một thao tác bấm. Doug sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện trong video sau hoặc bạn có thể chuyển thẳng đến phần hướng dẫn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Yêu cầu cuộc họp sẽ mời những người trên dòng Tới trong thư gốc với tư cách là Người dự Bắt buộc và những người trên dòng Cc với tư cách là Người dự Tùy chọn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp danh sách thư, chọn thư, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Phản hồi, chọn Cuộc họp.

  • Trong thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Phản hồi, chọn Cuộc họp.

   Phản hồi bằng Cuộc họp

 2. Nhập vị trí cùng thời điểm bắt đầu và kết thúc như cách bạn thực hiện trong mọi yêu cầu cuộc họp. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ người dự, sử dụng Bộ trợ giúp Lên lịch để tìm ra thời điểm họp phù hợp nhất hoặc thêm tệp đính kèm.

  Phần tiêu đề và nội dung của thư gốc được đưa vào phần nội dung của yêu cầu họp.

Hội thoại và Trả lời bằng Cuộc họp

Nếu danh sách thư của bạn được sắp xếp theo cuộc hội thoại thì yêu cầu cuộc họp được tạo bằng Cuộc họp sẽ được liên kết với cùng một cuộc hội thoại dưới dạng thư gốc. Yêu cầu cuộc họp sẽ xuất hiện trong cuộc hội thoại bung rộng.

Khi bạn chọn Cuộc họp trên một cuộc hội thoại chưa được bung rộng và chứa nhiều nhánh thì yêu cầu họp sẽ áp dụng cho thư gần đây nhất trong nhánh được chọn.

Lệnh Cuộc họp không sẵn dùng khi bạn chọn một tiêu đề hội thoại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×