We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Khi bạn nhận được thư, có một số hành động bạn có thể thực hiện đối với thư đó.

 • Để chỉ trả lời người gửi, hãy chọn Trả lời.

 • Để trả lời người gửi ban đầu và tất cả những người nhận khác trên dòng Đến và Cc, hãy chọn Trả lời Tất cả.

 • Để gửi tin nhắn cho ai đó không có trên dòng Tới hoặc Cc, hãy chọn Chuyển tiếp.

Trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Bạn muốn xem cách thực hiện? Xem video..

 1. Từ thư bạn đã nhận được, chọn Trả lời, Trả lờiTất cả hoặc Chuyển tiếp. Bạn có thể tìm thấy các nút này ở một số vị trí khác nhau tùy thuộc vào độ phân giải màn hình và phiên bản Outlook của bạn. Bạn có thể tìm thấy chúng ở đầu Ngăn Đọc, cùng với cạnh phải của thư hoặc trên dải băng chính của Outlook.

  Lệnh Trả lời, Trả lời Tất cả và Chuyển tiếp trong Ngăn Đọc

 2. Viết nội dung thư của bạn.

  Lưu ý: Nếu trả lời hoặc chuyển tiếp của bạn mở ra trong Ngăn Đọc và bạn muốn mở trả lời của mình trong một cửa sổ mới (để bạn có thể thực hiện những việc như thay đổi phông chữ), hãy bấm nút Bật ra.

  Nút Bật ra Trả lời trong Ngăn Đọc

 3. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ người nhận trong hộp Tới, CcBcc.

  • Thêm người nhận    Bấm Đến, Cc hoặc Bcc, rồi chọn người nhận. Bạn cũng có thể nhập tên người nhận hoặc địa chỉ email vào hộp này.

  • Xóa bỏ người nhận    Bấm vào tên, rồi nhấn Delete.

 4. Kiểm tra dòng chủ đề. Dòng chủ đề cho Trả lời được đặt tự động để hiển thị "RE:" ở trước chủ đề thư gốc. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách chỉ cần nhập vào hộp chủ đề hoặc bạn có thể giữ nguyên như hiện tại. Chuyển tiếp thư có "FW:" ở phía trước của chủ đề ban đầu.

 5. Bấm Gửi.
   

  Mẹo: Nếu bạn muốn tất cả trả lời đều tự động mở trong một cửa sổ mới thì từ menu Tệp, hãy bấm vào Tùy chọn > Thư. Bên dưới Trả lời và chuyển tiếp, đánh dấu kiểm vào hộp Mở trả lời và chuyển tiếp trong một cửa sổ mới.

Trả lời chỉ gửi thư mới đến người gửi ban đầu. Tệp đính kèm không được bao gồm.

Trả lời tất cả sẽ gửi thư mới đến người gửi ban đầu và tất cả những người nhận khác trên dòng Đến và Cc. Tệp đính kèm không được bao gồm.

Chuyển tiếp cho phép bạn nhập vào một tập hợp người nhận hoàn toàn mới. Mọi tệp đính kèm có trong thư gốc sẽ được tự động đưa vào khi bạn chuyển tiếp thư.

Tại sao tệp đính kèm không được bao gồm khi tôi trả lời thư?

Khi bạn trả lời thư, tệp đính kèm sẽ không được bao gồm vì bạn sẽ gửi lại chính xác tệp đính kèm giống hệt cho người đã gửi thư cho bạn. Không có cách nào để thay đổi hành vi này. Sau khi bấm trả lời hoặc Trả lời Tất cả, bạn có thể đính kèm một phiên bản mới của tệp gốc hoặc bất kỳ tệp nào khác mà bạn muốn đưa vào. Nếu bạn cần gửi thư kèm theo tệp đính kèm cho các cá nhân khác, hãy sử dụng tùy chọn Chuyển tiếp.

Lưu ý: Để tìm hiểu cách yêu cầu trả lời kèm theo tính năng tệp đính kèm, hãy xem Làm thế nào để gửi phản hồi về Microsoft Office.

Tôi nên trả lời hoặc trả lời tất cả?

Trước khi bạn bấm Trả lời Tất cả, hãy cân nhắc xem liệu mọi người có cần xem thư trả lời của bạn hay không, đặc biệt là khi thư đã được gửi đến nhiều người hoặc danh sách phân phối. Thường thì sẽ tốt hơn nếu bạn bấm Trả lời, rồi chỉ thêm những người mà bạn thực sự muốn trả lời. Hoặc nếu bạn quyết định bấm Trả lời Tất cả, hãy xóa bỏ những người không cần thiết phải đọc thư trả lời của bạn.

Tôi có thể chuyển tiếp nhiều thư cùng một lúc không?

Nếu bạn muốn chuyển tiếp hai hoặc nhiều thư cho cùng một người nhận dưới dạng một thư, hãy chọn thư bạn muốn đưa vào danh sách thư. Bấm vào thư đầu tiên, sau đó giữ phím Ctrl khi bạn chọn thư bổ sung. Sau khi bạn đã chọn tất cả các thư bạn muốn chuyển tiếp, hãy bấm Chuyển tiếp trên Dải băng chính của Outlook để tạo thư mới kèm theo các thư khác của bạn được bao gồm dưới dạng tệp đính kèm.

Tôi có thể mở tất cả các thư trả lời và chuyển tiếp trong một cửa sổ mới không?

Bạn có thể để Outlook tự động mở tất cả thư trả lời và thư chuyển tiếp trong cửa sổ mới (không phải trong ngăn Đọc).

 1. Chọn Tệp> chọn.

 2. Chọn Thư, rồi cuộn xuống đến mục Trả lời và chuyển tiếp.

 3. Chọn hộp kiểm Mở trả lời và chuyển tiếp trong cửa sổ mới.

 4. Bấm OK.

Tôi có thể chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm không?

 1. Chọn email trong danh sách thư.

 2. Trên Dải băng chính của Outlook, chọn Xem thêm> chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm

  Chuyển tiếp thư dưới dạng phần đính kèm

Phần đính kèm

Khi bạn chuyển tiếp thư, thư sẽ bao gồm mọi tệp đính kèm có trong thư gốc. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm tệp đính kèm khác vào thư.

Tệp đính kèm sẽ không được bao gồm khi bạn trả lời thư. Bạn có thể thêm tệp đính kèm vào bất kỳ thư trả lời nào theo cách thủ công.

Trả lời hoặc chuyển tiếp thư email là một trong những tác vụ phổ biến nhất trong Microsoft Office Outlook 2007. Thông tin cơ bản về trả lời hoặc chuyển tiếp thư được đề cập ở đây. Trợ giúp về tùy chỉnh thông điệp email của bạn, chẳng hạn như thay đổi nền hoặc thêm tệp đính kèm, có sẵn trong các chủ đề khác.

Bạn muốn làm gì?

Trả lời người gửi

 1. Khi bạn chỉ muốn trả lời người gửi thư email, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi thư được chọn nhưng không mở trong cửa sổ riêng của thư     Trên thanh công cụ Chuẩn, bấm trả lời.

   Một phần của Thanh công cụ chuẩn

  • Khi thư đang mở và tôi thấy nội dung     Trên tab Thư , trong nhóm Phản hồi , bấm Trả lời.

   Tab Thư

 2. Soạn thư của bạn.

  Mẹo: Để thêm phần đính kèm, xem mục Đính kèm tệp hoặc mục khác vào thư email.

 3. Bấm vào Gửi.

  Tab Thư

Lưu ý: Theo mặc định, khi bạn trả lời thư email, thư gốc sẽ được bao gồm trong nội dung thư. Hãy xem mục Không tự động thêm thư gốc để thay đổi thiết đặt này.

Đầu trang

Trả lời người gửi và tất cả những người nhận thư

Bạn có thể trả lời người gửi email hoặc bạn có thể bao gồm bất kỳ ai khác được liệt kê trong trường Đến và Cc .

Trong nhiều trường hợp, bạn không cần phải bao gồm tất cả mọi người trên phản hồi của bạn. Tự quyết định khi bạn sử dụng Trả lời Tất cả, đặc biệt là khi có một số lượng lớn người nhận hoặc danh sách phân phối trên thư trả lời của bạn. Trả lời là một lựa chọn tốt hơn khi bạn chỉ cần liên lạc với người gửi thư. Hoặc xóa tên của những người và danh sách phân phối không cần đọc thư trả lời của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi thư được chọn nhưng không mở trong cửa sổ riêng của thư     Trên thanh công cụ Chuẩn, bấm Trả lời Tất cả.

  • Khi thư đang mở     Trên tab Thư , trong nhóm Phản hồi , bấm Trả lời Tất cả.

 2. Soạn thư của bạn.

  Mẹo: Để thêm phần đính kèm, xem mục Đính kèm tệp hoặc mục khác vào thư email.

 3. Bấm vào Gửi.

Mẹo: Nếu bạn chỉ cần liên hệ với một số người nhận, bạn có thể xóa bỏ những người nhận thư khác bằng cách bấm vào tên người nhận trong hộp Đến hoặc Cc, thao tác này sẽ tô sáng tên, rồi nhấn DELETE.

Lưu ý: Theo mặc định, khi bạn trả lời thư email, thư gốc sẽ được bao gồm trong nội dung thư. Hãy xem mục Không tự động thêm thư gốc để thay đổi thiết đặt này.

Đầu trang

Chuyển tiếp thư

Khi bạn chuyển tiếp thư, bạn xác định người nhận trong thư Các hộp To, Cc và Bcc. Thư sẽ bao gồm bất kỳ tệp đính kèm nào đến với thư gốc. Để thêm tệp đính kèm bổ sung, hãy xem mục Đính kèm tệp hoặc mục khác vào thư email.

Mẹo: Nếu bạn muốn chuyển tiếp hai hoặc nhiều thư, hãy chọn thư đầu tiên, nhấn CTRL trong khi chọn từng thư bổ sung, rồi bấm Chuyển tiếp. Mỗi thư sẽ được chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm trong thư mới.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi thư được chọn nhưng không mở trong cửa sổ riêng của thư     Trên thanh công cụ Chuẩn, bấm Chuyển tiếp.

  • Khi thư đang mở     Trên tab Thư , trong nhóm Phản hồi , bấm Chuyển tiếp.

 2. Soạn thư của bạn.

 3. Nhập tên người nhận vào hộp Đến.

  Lưu ý: Bạn phải có ít nhất một người nhận email hợp lệ trong hộp Đến, Cc hoặc Bcc để gửi thư.

  Để chọn tên người nhận từ danh sách, hãy bấm nút Đến, Cc hoặc Bcc .

  Thông tin thêm về hộp Ccvà Bcc

  Cc là viết tắt của carbon copy. Nếu bạn thêm tên của người nhận vào hộp này trong thư email Outlook, một bản sao của thư sẽ được gửi đến người nhận đó và những người nhận thư khác sẽ nhìn thấy tên của người nhận đó.

  Bcc là viết tắt của blind carbon copy. Nếu bạn thêm tên của người nhận vào hộp này trong thư email, một bản sao của thư sẽ được gửi đến người nhận đó và những người nhận thư khác sẽ không nhìn thấy tên của người nhận đó. Nếu hộp Bcc không hiển thị khi bạn tạo thư mới, bạn có thể thêm nó.

  • Trên tab Tùy chọn , trong nhóm Trường , bấm hiện Bcc.

 4. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Không tự động bao gồm thư gốc

 1. Trong cửa sổ chính Office Outlook 2007, trên menu Công cụ , bấm vào Tùy chọn.

 2. Bấm vào tab Tùy chọn, rồi bấm vào Tùy chọn Email.

 3. Bên dưới Bật trả lời và chuyển tiếp, trong danh sách thả xuống Khi trả lời thư, chọn Không bao gồm thư gốc.

  Hộp thoại Tùy chọn Email

Đầu trang

Khắc phục sự cố thiếu nút Gửi

Nếu không lệnh Gửi, bạn không thể gửi thư email. Mục này nhằm giúp bạn định vị lệnh Gửi, cung cấp cho bạn các lý do có thể khiến lệnh Gửi bị thiếu và cung cấp cho bạn các bước để khắc phục sự cố.

Lệnh Gửi nằm bên cạnh nút Các hộp To, Cc và Bcc.

Tab Thư

Khi Outlook 2007 chạy mà không có tài khoản email đã cấu hình, lệnh Gửi không xuất hiện và không có thông điệp email nào có thể được gửi.

Tab Thư

Hầu hết mọi người Outlook 2007 sử dụng tài khoản Outlook 2007 với một tài khoản email. Tuy nhiên, sau đây là danh sách các lý do tại sao tài khoản email không được cấu hình:

 • Outlook 2007 cấu hình mà không cần hỗ trợ qua email     Mặc dù không phổ biến, Outlook 2007 thể được cấu hình để chỉ quản lý liên hệ, tác vụ hoặc lịch.

 • Thiết lập tài khoản email đã bị gián đoạn     Lần đầu tiên Outlook 2007 chạy, quy trình thiết lập cho tài khoản email không hoàn tất.

 • Tệp cấu hình tài khoản bị hỏng     Thiệt hại cho tệp cấu hình được sử dụng để lưu trữ thông tin cấu hình tài khoản email có thể gây ra một tài khoản e-mail đã cấu hình trước đó không xuất hiện.

Lưu ý: Bạn có thể mở tệp dữ liệu Outlook, được gọi là Tệp Thư mục Riêng (.pst), xem các thư email đã nhận trước đó và sử dụng các lệnh Mới, Trảlời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp để mở cửa sổ soạn thảo thư. Tuy nhiên, sẽ không có nút Gửi xuất hiện trừ khi có ít nhất một tài khoản email được cấu hình.

Xác nhận rằng tài khoản email đã được cấu hình

Trước tiên, hãy xác nhận xem tài khoản email có được cấu hình hay không.

 • Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

  Lệnh Thiết đặt Tài khoản bị thiếu

  Lệnh Thiết đặt Tài khoản nằm trên menu Công cụ trong Outlook 2007. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook cũ hơn, các hướng dẫn sau đây sẽ không áp dụng. Sử dụng Trợ giúp đi kèm với sản phẩm đó. Nếu thanh tiêu đề của chương trình mà bạn đang sử dụng hiển thị Outlook Express thì bạn đang sử dụng một chương trình không giống với Outlook. Hãy xem Trợ giúp trong Outlook Express để được trợ giúp.

  Hình ảnh màn hình

Nếu không có mục nào được liệt kê bên dưới Tên trên tab Email , sẽ không có tài khoản email nào được cấu hình trong hồ sơ Outlook của bạn.

Để thêm tài khoản email, hãy xem chủ đề Thêm hoặc loại bỏ tài khoản email.

Tài khoản email được cấu hình nhưng nút Gửi vẫn bị thiếu

Nếu tài khoản email được liệt kê, hãy thử loại bỏ, rồi thêm tài khoản đó. Xem chủ đề Thiết lập email Outlook.

Nếu nút Gửi vẫn không xuất hiện khi bạn soạn thư mới hoặc khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, hãy thử tạo hồ sơ Outlook mới, rồi thêm tài khoản email của bạn. Xem chủ đề Tạo hồ sơ email mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×