Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể trả lời email trên Apple Watch bằng Outlook cho iOS theo hai cách:

  1. Trả lời từ hộp thư đến trong Ứng dụng Apple Watch

  2. Trả lời thông qua thông báo trên Apple Watch

Cách trả lời:

  1. Nhấn vào tùy chọn Trả lời hoặc Trả lời Tất cả trên Outlook diện Đồng hồ iOS

  2. Chọn sử dụng tính năng đọc chính tả Apple, Công cụ vẽ đường tự do của Apple hoặc một tùy chọn từ danh sách trả lời nhanh

  3. Việc nhấn vào Gửi hoặc một trong các đề xuất sẽ gửi email đến người nhận.

    Đôi khi, Apple Watch cần đồng bộ với thiết bị của iPhone để tính năng này hoạt động. Bạn có thể thử mở ứng dụng Outlook for iOS trên máy tính của iPhone nếu email của bạn không được gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×