You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Nếu bạn không có Skype for Business trên máy tính hoặc không có tài khoản Skype for Business, bạn có thể sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để tham gia cuộc họp Skype for Business từ trình duyệt của mình. Dưới đây là một số chủ đề trợ giúp để giúp bạn bắt đầu.

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách thiết lập tổ chức của mình, bạn sẽ sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App gia nhập cuộc họp.

Bắt đầu

Skype Meetings App (Skype for Business Web App) là gì ?

Nền tảng được hỗ trợ cho Skype Meetings App (Skype for Business Web App)

Đặt tùy chọn thiết bị âm thanh Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Đặt các tùy chọn thiết bị video trong Skype cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Bắt đầu Nhanh: Skype Meetings App (Skype for Business Web App)

Cuộc họp

Gia nhập cuộc Cuộc họp Skype với Skype Meetings App (Cuộc Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Chia sẻ và trình bày nội dung Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Khám phá phòng Skype ứng dụng Cuộc họp Mới (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Kết nối điện thoại Cuộc họp Skype bằng điện thoại và sử Skype Meetings App (Điện Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Bộ lập lịch Web Skype for Business

Cài đặt

Đặt tùy Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Đặt các tùy chọn âm thanh cuộc họp Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Lưu thiết đặt của bạn Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Khắc phục sự cố

Bạn gặp sự cố khi cài đặt bổ trợ Skype for Business Web App?

Lưu nhật ký trong Ứng Skype Họp (Máy tính Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Cho phép cookie để Skype ứng dụng Cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Bật JavaScript cho ứng Skype cuộc họp (Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Tắt tính ActiveX lọc cuộc họp Skype meetings app (ứng dụng Ứng dụng Skype for Business cho trang web)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×