Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Theo mặc định, ứng LyncMicrosoft Store sẽ đăng nhập tự động khi phát hiện ra kết nối mạng và đồng bộ với máy chủ hoặc dịch vụ Lync và máy chủ Exchange định kỳ. Tuy nhiên, điều này làm tăng lưu lượng truy nhập mạng, tăng lượng dữ liệu sử dụng và cuối cùng là tăng chi phí nếu như bạn đang ở ngoài mạng nội vùng.

Để kiểm soát chi phí khi chuyển vùng, tốt nhất bạn nên bật tùy chọn tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để Lync không đăng nhập tự động khi phát hiện thấy kết nối. Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là kết nối mạng 3G hoặc 4G mà trong đó việc sử dụng dữ liệu của bạn rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Lớn hơn 80%

  • Nhỏ hơn 80% nhưng việc sử dụng dữ liệu làm phát sinh phí chuyển vùng

Để tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng:

  1. Trong ứng dụng LyncMicrosoft Store, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Vuốt từ mép phải màn hình vào rồi gõ nhẹ vào Thiết đặt.

    • Nếu bạn dùng chuột, hãy chỉ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới và bấm Thiết đặt.

  2. Chọn Tùy chọn và tại Tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng vốn có thể bị tính thêm phí, chọn Bật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×