Tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng

Theo mặc định, ứng dụng Lync Windows Store sẽ đăng nhập tự động khi phát hiện một kết nối mạng và sẽ đồng bộ với máy chủ hoặc dịch vụ Lync và với máy chủ Exchange theo những khoảng thời gian đều đặn. Tuy nhiên, điều này làm tăng lưu lượng truy nhập mạng, tăng lượng dữ liệu sử dụng và cuối cùng là tăng chi phí nếu như bạn đang ở ngoài mạng nội vùng.

Để kiểm soát chi phí khi chuyển vùng, tốt nhất là hãy bật tính năng tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để Lync không đăng nhập tự động khi phát hiện ra kết nối đó. Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là kết nối mạng 3G hoặc 4G mà trong đó việc sử dụng dữ liệu của bạn rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Lớn hơn 80%

  • Nhỏ hơn 80% nhưng việc sử dụng dữ liệu làm phát sinh phí chuyển vùng

Để tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng:

  1. Trong ứng dụng Lync Windows Store, thực hiện một trong các bước sau:

    • Vuốt từ mép phải màn hình vào rồi gõ nhẹ vào Thiết đặt.

    • Nếu bạn dùng chuột, hãy chỉ tới góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống dưới và bấm Thiết đặt.

  2. Chọn Tùy chọn và tại Tránh kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng vốn có thể bị tính thêm phí, chọn Bật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×