Trong Word dành cho web, bạn có thể bấm vào chú thích để trả lời chúng trong khi bạn đọc hoặc chỉnh sửa tài liệu. Bước đầu tiên tùy thuộc vào việc bạn đang ở dạng xem đọc hoặc dạng xem soạn thảo. Tài liệu đang mở trong dạng xem đọc.

Ở Chế độ xem Đọc

  1. Bấm vào một bóng chú thích để xem chú thích và mở ngăn chú thích.

Hình ảnh bóng chú thích trong Word Web App

Bóng chú thích nằm gần cạnh của trang. Nếu bạn không thấy bất kỳ, hãy bấm chúthích.

Tab Chú thích trong dạng xem Chỉ đọc của Word Web App

  1. Trong ngăn chú thích, bấm vào chú thích mà bạn muốn trả lời.

  2. Bấm vào biểu tượng trả lời bên dưới nó.

Hình ảnh lệnh Trả lời dưới chú thích trong ngăn Chú thích trong Word Web App.

  1. Trong hộp văn bản mở ra, hãy nhập trả lời của bạn và bấm đăng.

Trong dạng xem soạn thảo

  1. Nếu bạn đã sửa tài liệu (sửa tài liệu > sửa trong Word Web App), hãy bấm xem lại > Hiển thị chúthích.

Hình ảnh lệnh Hiện Chú thích bên dưới tab Chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc của Word Web App

  1. Trong ngăn chú thích, bấm vào chú thích mà bạn muốn trả lời.

  2. Bấm vào biểu tượng trả lời bên dưới nó.

Hình ảnh lệnh Trả lời dưới chú thích trong ngăn Chú thích trong Word Web App.

  1. Trong hộp văn bản mở ra, hãy nhập trả lời của bạn và bấm đăng.

Để biết thêm thông tin về việc xem lại tài liệu trongWord dành cho web, hãy xem mục chèn chú thích trong tài liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×