Mục lục
×
Triển khai mạng Yammer thành công
Triển khai mạng Yammer thành công

Trang bị kiến thức cho người dùng

Trang bị thông tin cho người dùng về cách sử dụng tối đa mạng Yammer công ty của bạn.

Thiết đặt hồ sơ

 1. Chọn Cài đặt > Chỉnh Cài đặt để điền vào hồ sơ Yammer bạn.

  Yammer động kéo thông tin người dùng từ thư mục của tổ chức bạn.

 2. Hoàn thành ít nhất 3 trường hồ sơ, chẳng hạn như Thông tin về tôi, Chuyên mônSở thích.

 3. Chọn LƯU.

Cài đặt thông báo

 1. Chọn Cài đặt > Thông báo để đặt tùy chọn email.

 2. Chọn thiết đặt bạn muốn.

 3. Chọn LƯU.

Tìm cộng đồng và tìm kiếm

 • Chọn Theo dõi để kết nối với đồng nghiệp trong Cộng đồng.

  Điều này sẽ cá nhân hóa cộng đồng và thảo luận nào bạn nhìn thấy trên nguồn Yammer riêng của mình.

 • Sử dụng Tìm kiếm để tìm chuyên gia, cuộc hội thoại và tệp, rồi chọn Tham gia Cộng đồng để luôn được cập nhật và kết nối với cộng đồng của bạn.

 • Tham gia cộng đồng Yammer 101 của công ty bạn, đặt câu hỏi cũng như tìm hiểu Yammer giúp bạn hoàn thành công việc như thế nào.

Tương tác trong cộng đồng

 • Chọn Thích để kết nối với đồng nghiệp và thể hiện bạn đồng ý hoặc tận hưởng ý tưởng của họ.

 • Chọn Viết thư trả lời để trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.

 • Để viết bài đăng trong Cộng đồng:

  1. Chọn Cập nhật để nhập thông điệp và tự giới thiệu bản thân.

  2. @mention để người khác cung cấp thông tin cho họ.

  3. Hãy chọn Đăng.

Sử dụng ứng dụng dành Yammer di động

 1. Truy cập app store trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm kiếm "Microsoft Yammer" để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Bạn muốn xem thêm?

Yammer Hướng dẫn Người dùng Cuối

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×