Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đôi khi, bạn cần chuyển đổi hoặc xoay các ô. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sao chép, dán và sử dụng tùy chọn Hoán đổi. Nhưng thực hiện điều đó sẽ tạo dữ liệu trùng lặp. Nếu không muốn như thế, bạn có thể nhập công thức thay vì sử dụng hàm TRANSPOSE. Ví dụ: trong ảnh sau đây, công thức =TRANSPOSE(A1:B4) lấy các ô từ A1 đến B4 và sắp xếp các ô đó theo chiều ngang.

Các ô ban đầu ở trên, các ô có hàm TRANSPOSE ở dưới

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức đó là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Bước 1: Chọn các ô trống

Trước tiên, chọn một số ô trống. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chọn cùng số ô với tập hợp các ô gốc nhưng theo hướng khác. Ví dụ: có 8 ô ở đây được sắp xếp theo chiều dọc:

Các ô trong A1:B4

Vì vậy, chúng ta cần chọn tám ô ngang, như thế này:

Các ô A6:D7 được chọn

Đây là vị trí mà các ô mới, được hoán đổi sẽ xuất hiện.

Bước 2: Nhập =TRANSPOSE(

Trong khi vẫn chọn các ô trống đó, nhập: =TRANSPOSE(

Excel sẽ trông giống như thế này:

=TRANSPOSE(

Lưu ý rằng tám ô vẫn được chọn ngay cả khi chúng ta đã bắt đầu nhập công thức.

Bước 3: Nhập phạm vi các ô gốc.

Lúc này, nhập phạm vi ô mà bạn muốn hoán đổi. Trong ví dụ này, chúng ta muốn hoán đổi các ô từ A1 đến B4. Vì vậy, công thức cho ví dụ này sẽ là: =TRANSPOSE(A1:B4) -- nhưng đừng nhấn ENTER vội! Chỉ cần dừng nhập và đi đến bước tiếp theo.

Excel sẽ trông giống như thế này:

=TRANSPOSE(A1:B4)

Bước 4: Cuối cùng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER

Bây giờ, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Tại sao? Vì hàm TRANSPOSE chỉ được sử dụng trong công thức mảng và đó là cách bạn hoàn tất công thức mảng. Công thức mảng, nói ngắn gọn, là một công thức sẽ được áp dụng cho nhiều ô. Vì bạn đã chọn nhiều ô trong bước 1 (bạn đã thực hiện điều đó, phải không?), công thức sẽ được áp dụng cho nhiều ô. Đây là kết quả sau khi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER:

Kết quả của công thức với các ô A1: B4 được hoán đổi thành các ô A6:D7

Mẹo

  • Bạn không cần phải nhập dải ô theo cách thủ công. Sau khi nhập =TRANSPOSE(, bạn có thể sử dụng chuột để chọn dải ô. Chỉ cần bấm và kéo từ đầu đến cuối dải ô. Nhưng hãy nhớ: nhấn CTRL+SHIFT+ENTER khi bạn hoàn tất, không nhấn riêng ENTER.

  • Bạn cũng cần hoán đổi văn bản và định dạng ô? Hãy thử sao chép, dán và sử dụng tùy chọn Hoán đổi. Nhưng hãy nhớ rằng thao tác này sẽ tạo trùng lặp. Vì vậy, nếu các ô gốc của bạn thay đổi thì các bản sao sẽ không được cập nhật.

  • Còn nhiều điều bạn có thể tìm hiểu hơn về công thức mảng. Tạo công thức mảng hoặc bạn có thể đọc về các hướng dẫn và ví dụ chi tiết tại đây.

Chi tiết kỹ thuật

Hàm TRANSPOSE trả về một phạm vi các ô dọc dưới dạng một phạm vi ngang hoặc ngược lại. Hàm TRANSPOSE phải được nhập dưới dạng công thức mảng trong một phạm vi có cùng số hàng và số cột tương ứng với số cột và số hàng trong phạm vi nguồn. Dùng hàm TRANSPOSE để hoán chuyển chiều dọc và ngang của một mảng hoặc một phạm vi trên một trang tính.

Cú pháp

TRANSPOSE(mảng)

Cú pháp hàm TRANSPOSE có tham đối sau đây:

  • mảng    Bắt buộc. Một mảng hay một phạm vi nhiều ô trên trang tính mà bạn muốn hoán đổi. Việc hoán đổi một mảng được tạo ra bằng cách sử dụng hàng thứ nhất của mảng làm cột thứ nhất của mảng mới, hàng thứ hai của mảng làm cột thứ hai của mảng mới, v.v.. Nếu bạn không chắc chắn về cách nhập công thức mảng, hãy xem Tạo công thức mảng.

Xem thêm

Hoán đổi (xoay) dữ liệu từ hàng sang cột hoặc ngược lại

Tạo công thức mảng

Xoay hoặc căn dữ liệu ô

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×