Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TRIM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Loại bỏ tất cả khoảng trống ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ. Dùng hàm TRIM cho văn bản bạn đã nhận từ một ứng dụng khác mà trong đó có thể chứa những khoảng trống dư thừa.

Quan trọng: Hàm TRIM được thiết kế để cắt ký tự dấu cách ASCII 7 bit (giá trị 32) khỏi văn bản. Trong bộ ký tự Unicode, có một ký tự dấu cách bổ sung được gọi là ký tự dấu cách không ngắt có giá trị thập phân là 160. Ký tự này thường được sử dụng trong các trang Web dưới dạng thực thể HTML,  . Tự bản thân hàm TRIM không loại bỏ ký tự dấu cách không ngắt này. Để biết ví dụ về cách cắt cả hai ký tự khoảng trắng khỏi văn bản, hãy xem mục Mười cách hàng đầu để làm sạch dữ liệu của bạn.

Cú pháp

TRIM(text)

Cú pháp của hàm TRIM có các đối số sau đây:

  • Text    Bắt buộc. Văn bản bạn muốn loại bỏ các khoảng trống.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TRIM(" Thu nhập Quý Một ")

Xóa khoảng trắng ở trước và sau văn bản trong công thức (Thu nhập Quý Một)

Thu nhập Quý Một

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×