Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng dưới đây phản ánh thông tin về người nhận dịch vụ hiện hoạt trung bình hàng tháng tại Liên minh châu Âu theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số của LIÊN minh Châu Âu và có thể không đại diện cho các số liệu hoặc thống kê khác. 

Dịch vụ

RoS trung bình hàng tháng
(Sáu tháng trước đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023)

Microsoft Teams (miễn phí)

Khoảng 11,7 triệu người

GroupMe

Xấp xỉ 125 nghìn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×