Dựa trên lỗi chúng tôi nhìn thấy trong các bản ghi tài khoản của bạn đã bị từ chối quyền truy nhập vào sản phẩm Outlook Mobile. Rất tiếc, các đại diện của chúng tôi không thể bỏ chặn tài khoản của bạn. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để biết thêm chi tiết.   

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×