Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TYPE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về kiểu giá trị. Dùng hàm TYPE khi cách xử lý của một hàm khác phụ thuộc vào kiểu giá trị trong một ô cụ thể.

Cú pháp

TYPE(value)

Cú pháp của hàm TYPE có các đối số sau đây:

  • Value    Bắt buộc. Có thể là bất kỳ giá trị Microsoft Excel nào như số, văn bản, giá trị lô-gic, v.v.

Nếu value là

Hàm TYPE sẽ trả về

Số

1

Văn bản

2

Giá trị lô-gic

4

Giá trị lỗi

16

Mảng

64

Dữ liệu kết hợp

128

Chú thích

  • Hàm TYPE hữu dụng nhất khi bạn đang dùng các hàm có thể chấp nhận các kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENT và hàm INPUT. Dùng hàm TYPE để tìm ra kiểu dữ liệu mà một hàm hay một công thức trả về.

  • Bạn không dùng được hàm TYPE để xác định xem một ô có chứa công thức hay không. Hàm TYPE chỉ xác định kiểu kết quả hoặc giá trị hiển thị. Nếu giá trị là một tham chiếu đến một ô chứa công thức, hàm TYPE sẽ trả về kiểu giá trị kết quả của công thức.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Smith

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TYPE(A2)

Trả về kiểu giá trị trong A2. Kiểu Văn bản được thể hiện là 2.

2

=TYPE("Mr. "&A2)

Trả về kiểu "Mr. Smith, là Văn bản.

2

=TYPE(2+A2)

Trả về kiểu công thức trong C6, trả về 16, kiểu dành cho thông báo lỗi sẽ #VALUE! Thông báo lỗi #VALUE! được hiển thị trong C7.

16

=(2+A2)

Giá trị lỗi được công thức =(2+A2) trả về, được sử dụng trong C2.

#VALUE!

=TYPE({1,2;3,4})

Trả về kiểu của hằng số mảng, bằng 64.

64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×