UPPER (Hàm UPPER)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm UPPER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

Cú pháp

UPPER(text)

Cú pháp của hàm UPPER có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

tổng số

Hoa lợi

Công thức

Mô tả

Kết quả

=UPPER(A2)

Trả về văn bản viết hoa trong ô A2.

TỔNG SỐ

=UPPER(A3)

Trả về văn bản viết hoa trong ô A3.

HOA LỢI

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×