Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm UPPER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

Cú pháp

UPPER(text)

Cú pháp của hàm UPPER có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

tổng số

Hoa lợi

Công thức

Mô tả

Kết quả

=UPPER(A2)

Trả về văn bản viết hoa trong ô A2.

TỔNG SỐ

=UPPER(A3)

Trả về văn bản viết hoa trong ô A3.

HOA LỢI

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×