Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Vì sao tôi lại nhận ngừng nhận thông báo GroupMe?

Nếu bạn không nhận được thông báo GroupMe, có một vài nơi để kiểm tra cài đặt của bạn.

Cài đặt thông báo cho tất cả các cuộc trò chuyện:

 1. Trong GroupMe, chọn ảnh hồ sơ của bạn, chọn Liên hệ Nút Liên hệ trong GroupMe.

 2. Nhấn vào Cài đặt Nút Cài đặt trong GroupMe.

 3. Trong phần Thông báo:

  • Nhấn vào Âm thanh Thông báo Nhóm, sau đó đảm bảo đã bật con trượt Hiển thị thông báo.

  • Nhấn vào Âm thanh Tin nhắn Trực tiếp, sau đó đảm bảo đã bật thanh trượt Hiển thị thông báo.

 4. Trong Thông báo, hãy xác minh rằng Tính năng Tắt tất cả thông báo chưa được bật. Nếu thông báo của bạn bị tắt tiếng, hãy nhấn Tắt tất cả thông báo và chọn Bật lại thông báo để bật lại thông báo.

 5. Chọn tùy chọn thông báo bổ sung từ các tùy chọn.

Cài đặt thông báo trong một cuộc trò chuyện nhóm cụ thể:

 1. Đi tới trò chuyện nhóm mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Nhấn vào menu Xem Nút Xem thêm tùy chọn chọn từ phía trên cùng của cuộc trò chuyện.

 3. Xác minh tắt tiếng ở trạng thái Tắt. Nếu thông báo bị tắt tiếng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho cuộc trò chuyện này cho đến khi bạn nhấn bật tiếng.

Cài đặt thiết bị di động:

 1. Chuyển đến cài đặt của điện thoại, sau đó chuyển đến danh sách ứng dụng.

 2. Chọn GroupMe từ danh sách ứng dụng của bạn.

 3. Nhấn vào Thông báo hoặc Thông báo ứng dụng và đặt tùy chọn thông báo của bạn từ các tùy chọn.

Lưu ý: Cài đặt thông báo của thiết bị luôn là cài đặt chính. Nếu tắt thông báo trên thiết bị, bạn sẽ không nhận được thông báo, bất kể cài đặt của bạn trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Nếu bạn không nhận được thông báo, vui lòng thử tắt thông báo rồi bật lại. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật thông báo trong cài đặt thiết bị di động của mình. Ngoài ra, có một vài nơi khác để kiểm tra cài đặt của bạn trong GroupMe.

Cài đặt thông báo cho tất cả các cuộc trò chuyện:

 1. Trong GroupMe, chọn ảnh hồ sơ của bạn, chọn Liên hệ Nút Liên hệ trong GroupMe.

 2. Nhấn vào Cài đặt Nút Cài đặt trong GroupMe.

 3. Trong phần Thông báo , nếu thông báo bị tạm dừng, thời gian sẽ được hiển thị khi chúng tiếp tục. Bạn có thể nhấn vào Tiếp tục ngay để bắt đầu nhận lại thông báo.

Cài đặt thông báo trong một cuộc trò chuyện nhóm cụ thể:

 1. Đi tới trò chuyện nhóm mà bạn muốn kiểm tra. 

  Mẹo: Trên iPad, nếu bạn không có danh sách các cuộc trò chuyện ở bên cạnh, hãy nhấn vào Trò chuyện ở đầu màn hình.

 2. Đi tới cài đặt của nhóm:

  • Trên iPhone, nhấn vào hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ) từ phía trên cùng của cuộc trò chuyện. 

  • Trên iPad, nhấn cài đặt Nút Cài đặt trong GroupMe đặt từ phía trên cùng của cuộc trò chuyện nhóm.

 3. Xác minh tắt tiếng ở trạng thái Tắt. Nếu thông báo bị tắt tiếng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho cuộc trò chuyện này cho đến khi bạn Tắt tiếng.

Cài đặt thiết bị di động:

 1. Đi tới cài đặt trên thiết bị của bạn, cuộn xuống và gõ nhẹ vào GroupMe.

 2. Nhấn vào Thông báo và đảm bảo bật Chophép Thông báo.

 3. Chọn tùy chọn thông báo bổ sung từ các tùy chọn.

Lưu ý: Cài đặt thông báo của thiết bị luôn là cài đặt chính. Nếu tắt thông báo trên thiết bị, bạn sẽ không nhận được thông báo, bất kể cài đặt của bạn trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Nếu bạn không nhận được thông báo GroupMe, có một vài nơi để kiểm tra cài đặt của bạn trong GroupMe.

Cài đặt thông báo cho tất cả các cuộc trò chuyện:

 1. Trong GroupMe, chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 2. Bên dưới Thông báo trong trường Thông báo cho tất cả các cuộc trò chuyện, hãy xác minh rằng thông báo cho cuộc trò chuyện của bạn được Bật.

Cài đặt thông báo trong một cuộc trò chuyện nhóm cụ thể:

 1. Đi tới trò chuyện nhóm mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Chọn hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ) từ đầu cuộc trò chuyện.

 3. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 4. Bên dưới Thông báo, hãy xác nhận rằng Tắt tiếng đã Tắt. Nếu thông báo bị tắt tiếng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho cuộc trò chuyện này cho đến khi bạn Tắt tiếng.

Lưu ý: Cài đặt thông báo của thiết bị luôn là cài đặt chính. Nếu tắt thông báo trên thiết bị, bạn sẽ không nhận được thông báo, bất kể cài đặt của bạn trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Nếu bạn không nhận được thông báo GroupMe, có một vài nơi để kiểm tra cài đặt của bạn trong GroupMe.

Cài đặt thông báo cho tất cả các cuộc trò chuyện:

 1. Trong GroupMe, chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 2. Trong phần Thông báo , hãy xác minh cài đặt thông báo của bạn.

Cài đặt thông báo trong một cuộc trò chuyện nhóm cụ thể:

 1. Đi tới trò chuyện nhóm mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Chọn hình đại diện của nhóm (ảnh hồ sơ) từ đầu cuộc trò chuyện.

 3. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt.

 4. Xác minh tắt tiếng ở trạng thái Tắt. Nếu thông báo bị tắt tiếng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho cuộc trò chuyện này cho đến khi bạn Tắt tiếng.

Lưu ý: Cài đặt thông báo của thiết bị luôn là cài đặt chính. Nếu tắt thông báo trên thiết bị, bạn sẽ không nhận được thông báo, bất kể cài đặt của bạn trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×