Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng Skype Meeting Broadcast trong nhiều khu vực.  Thông tin sau đây Hiển thị trạng thái sẵn sàng cho sự kiện nhóm thành viên và người dự.  Khu vực cho phát rộng được tự động chọn tùy thuộc vào trình sắp xếp và đối tượng thuê Microsoft 365 .

Khu vực sẵn dùng

  • Americas

  • Europe/Africa

  • Châu á Thái bình

Đi cục bộ

  • Canada

Loại trừ

  • Trung Quốc

    • Sự kiện nhóm thành viên và người dự sẽ không thể sử dụng Skype Meeting Broadcast vì Azure CDN không có thể truy nhập ở Trung Quốc.  Một giải pháp thay thế là sử dụng một công ty kết nối VPN, có được ứng dụng khách được kết nối với CDN qua mạng công ty của khách hàng.

Chủ đề Liên quan

Hỗ trợ Skype Meeting Broadcast

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×