Triệu chứng

Một _xlfn. tiền tố được hiển thị trước một hàm trong công thức. Khi công thức được tính toán, nó sẽ hiển thị giá #NAME? .

Nguyên nhân

Sổ Excel có chứa một hàm không được hỗ trợ trong phiên bản Excel bạn hiện đang chạy. Ví dụ: bạn có thể đã mở một sổ làm việc có chứa hàm IFERROR, vốn không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel cũ hơn Excel 2007. Các hàm không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel cũ hơn Excel 2007 bao gồm: AVERAGEIF, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, IFS, CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY, CUBERANKEDMEMBER, CUBESET, CUBESETCOUNT, CUBEVALUE, COUNTIFS, IFERROR và SUMIFS.

Giải pháp

Loại bỏ các hàm không được hỗ trợ hoặc nếu có thể, hãy thay thế các hàm không được hỗ trợ bằng các hàm được hỗ trợ.

Lưu ý: Các hàm này sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 mình. Tìm phiên bản Office của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×