Các vấn đề xuất sau đây có thể xảy ra khi bạn muốn đảm bảo rằng ánh xạ XML cho phép xuất dữ liệu XML.

Không thể xuất ánh xạ XML nếu không bảo toàn được mối quan hệ giữa một bên là phần tử được ánh xạ với một bên là các phần tử khác. Mối quan hệ này có thể không được bảo toàn vì những lý do sau:

 • Định nghĩa sơ đồ của một phần tử được ánh xạ nằm trong một chuỗi mà những điều sau đây là đúng:

  • Thuộc tính maxoccurs không bằng 1.

  • Chuỗi có nhiều phần tử con trực tiếp hoặc có một hợp tử khác làm phần tử con trực tiếp.

 • Các phần tử anh em không lặp với cùng một phần tử mẹ có lặp sẽ được ánh xạ đến các bảng XML khác nhau.

 • Nhiều phần tử có lặp sẽ được ánh xạ đến cùng bảng XML và sự lặp lại không được xác định bởi một phần tử tổ tiên.

 • Các phần tử con từ những phần tử mẹ khác nhau sẽ được ánh xạ vào cùng bảng XML.

Ngoài ra, không thể xuất nội dung ánh xạ XML nếu nội dung chứa một trong các cấu trúc sơ đồ XML sau đây:

 • Danh sách của các danh sách     Một danh sách các mục chứa danh sách thứ hai của các mục.

 • Dữ liệu không được chuẩn hóa     Bảng XML chứa một phần tử đã được xác định trong sơ đồ để xuất hiện một lần (thuộc tính maxoccurs được đặt là 1). When you add such an element to an XML table, the table column is filled with multiple instances of the element.

 • Lựa chọn     Đây là một phần tử được ánh xạ là một phần của một <lựa chọn> cấu trúc sơ đồ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem xuất dữ liệu XML.

Có thể có một số lý do cho thông báo này:

 • Ánh xạ XML mà có liên kết với bảng XML này chứa một hoặc nhiều phần tử bắt buộc chưa được ánh xạ tới bảng XML.

  Danh sách phân cấp của các phần tử trong ngăn tác vụ Nguồn XML cho biết các phần tử bắt buộc bằng dấu sao màu đỏ ở góc trên bên phải của biểu tượng bên trái của mỗi phần tử. Để ánh xạ một phần tử bắt buộc, hãy kéo nó đến vị trí trang tính nơi bạn muốn nó xuất hiện.

 • Phần tử này là một cấu trúc đệ quy.

  Ví dụ phổ biến của cấu trúc đệ quy là hệ thống phân cấp nhân viên và nhà quản lý, trong đó các phần tử XML giống nhau được lồng vào nhau ở vài cấp độ. Mặc dù bạn có thể đã ánh xạ tất cả các phần tử trong ngăn tác vụ Nguồn XML, Excel không hỗ trợ các cấu trúc lặp lại vượt quá độ sâu hơn một cấp và do đó không thể ánh xạ tất cả các phần tử.

 • Bảng XML chứa nội dung hỗn hợp.

  Nội dung hỗn hợp xảy ra khi một phần tử có chứa một phần tử con và văn bản đơn giản bên ngoài của một phần tử con. Một trường hợp thường gặp là ở chỗ thẻ định dạng (chẳng hạn như thẻ in đậm) được dùng để đánh dấu dữ liệu bên trong một phần tử. Mặc dù các thành phần con (nếu Excel hỗ trợ nó) có thể được hiển thị, nội dung văn bản sẽ bị mất khi dữ liệu được nhập, không sẵn dùng khi xuất dữ liệu, do đó không thể chuyển đổi theo vòng tròn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem xuất dữ liệu XML.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×