Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này cung cấp thông tin quan trọng cho những người dùng OneNote 2007 đã nâng cấp lên Microsoft OneNote 2010, cũng như đối với những người dùng OneNote 2010 muốn tiếp tục sử dụng và chia sẻ sổ ghi chép được lưu ở định dạng OneNote 2007 cũ hơn. Thông tin cũng được cung cấp cho người dùng OneNote 2003 đang nâng cấp trực tiếp lên OneNote 2010.

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng tệp OneNote 2010

Microsoft OneNote 2010 dùng định dạng tệp mới hơn để lưu sổ ghi chép so với các phiên bản trước của OneNote. Tuy nhiên, định dạng tệp OneNote 2007 đã được giữ nguyên trong OneNote 2010 để các sổ ghi chép được lưu ở định dạng cũ vẫn có thể được chia sẻ giữa nhiều tác giả làm việc cùng nhau trong các phiên bản OneNote khác nhau.

Tạo sổ ghi chép mới trong OneNote 2010

Sổ ghi chép mới mà bạn tạo trong OneNote 2010 sẽ tự động được lưu trong định dạng tệp OneNote 2010 mới. Định dạng này là bắt buộc đối với nhiều tính năng mới của OneNote 2010 để hoạt động — bao gồm phương trình toán học, ghi chú được nối kết, các trang con nhiều cấp độ, lập phiên bản và thùng rác. Sử dụng định dạng sổ ghi chép OneNote 2010 cũng cho phép bạn chia sẻ sổ ghi chép của mình trên web để có thể xem và chỉnh sửa trong trình duyệt web.

Chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2007 sang OneNote 2010

Người dùng OneNote 2007 sẽ không thể mở và sử dụng sổ ghi chép được lưu ở định dạng tệp OneNote 2010 mới hơn. Tuy nhiên, OneNote 2010 có thể mở, xem và chỉnh sửa các tệp sổ ghi chép OneNote 2007.

Khi nâng cấp từ OneNote 2007 sang OneNote 2010, sổ ghi chép hiện có của bạn trong định dạng OneNote 2007 sẽ không được chuyển đổi tự động. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng OneNote 2010 cho tất cả sổ ghi chép của bạn và cộng tác trong sổ ghi chép được chia sẻ với những người vẫn sử dụng OneNote 2007.

Để kiểm tra định dạng tệp, sổ ghi chép nào được lưu vào, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong OneNote 2010, hãy mở một sổ ghi chép, rồi xem thanh tiêu đề của cửa sổ ứng dụng OneNote. Nếu [chế độ tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, thì sổ ghi chép được lưu ở định dạng onenote 2007 cũ hơn.

  • Trong OneNote 2010, bấm chuột phải vào biểu tượng sổ ghi chép trên thanh dẫn hướng, rồi bấm thuộc tính. Trong hộp thoại thuộc tính sổ ghi chép, lưu ý định dạng mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào.

Mẹo: Nếu chia sẻ ghi chú với những người khác có phiên bản OneNote trước đó không quan trọng với bạn, bạn nên chuyển đổi sổ ghi chép hiện có của mình sang định dạng OneNote 2010 mới để cho phép tất cả các tính năng mới mà phiên bản mới cung cấp.

Đầu Trang

Chuyển đổi sổ ghi chép giữa các định dạng tệp theo cách thủ công

Theo mặc định, sổ ghi chép mới mà bạn tạo trong OneNote 2010 sẽ tự động được lưu trong định dạng tệp OneNote 2010 mới. Tuy nhiên, OneNote 2010 cũng cung cấp một công cụ chuyển đổi cho phép bạn dễ dàng thay đổi bất kỳ sổ ghi chép hiện có nào từ một định dạng này sang định dạng khác. Điều này hữu ích khi bạn cần chia sẻ sổ ghi chép OneNote 2010 với những người vẫn sử dụng OneNote 2007, hoặc khi bạn đã hoàn tất việc chia sẻ sổ ghi chép OneNote 2007 và bạn muốn có thể sử dụng tất cả các tính năng trong OneNote 2010.

Để chuyển đổi thủ công sổ tay hiện có sang định dạng bạn muốn, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trong OneNote 2010, trên thanh dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển đổi, rồi bấm thuộc tính.

  2. Trong hộp thoại thuộc tính sổ ghi chép, hãy chọn định dạng sổ tay hiện có được liệt kê bên cạnh định dạng mặc định, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2007 sang định dạng OneNote 2010 mới hơn, hãy bấm chuyển đổi thành 2010.

    • Để chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2010 sang định dạng OneNote 2007 cũ hơn, hãy bấm chuyển đổi thành 2007.

Chuyển đổi sổ ghi chép sang định dạng 2007 cũ hơn sẽ tắt một số tính năng trong OneNote 2010 — bao gồm các phương trình toán học, ghi chú được nối kết, lịch sử Phiên bản, các trang con nhiều mức, thùng rác và chỉnh sửa dựa trên web — và bất kỳ nội dung sổ ghi chép nào được tạo ra với những Các tính năng có thể bị ảnh hưởng hoặc vô hiệu hóa. Các phương trình toán học đặc biệt sẽ được chuyển thành hình ảnh tĩnh và bất kỳ nối kết ngữ cảnh nào, lịch sử Phiên bản và nội dung thùng rác sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi sổ tay. Cân nhắc việc tạo một bản sao lưu riêng biệt trong sổ ghi chép OneNote 2010 của bạn trước khi chuyển đổi phiên bản gốc sang định dạng OneNote 2007 cũ hơn.

Nếu sổ ghi chép có chứa các phần sổ ghi chép riêng lẻ được lưu trữ ở định dạng OneNote 2007 cũ hơn, thanh thông tin sẽ được hiển thị ở đầu mỗi trang. Bạn có thể bấm vào thanh này và chọn để chuyển đổi phần cụ thể đó hoặc toàn bộ sổ ghi chép.

Nếu bạn di chuyển một trang hoặc một phần từ sổ ghi chép theo một định dạng vào sổ ghi chép ở định dạng khác, OneNote 2010 sẽ hiển thị cảnh báo trước khi tìm cách chuyển đổi định dạng của nó.

Lưu ý: Không thể sử dụng định dạng tệp OneNote 2010 bởi OneNote 2007. Nếu bạn đã nâng cấp sổ ghi chép lên định dạng OneNote 2010 và bạn cần hoàn nguyên định dạng cũ hơn, chỉ cần làm theo các bước trước đó để chuyển đổi sổ ghi chép trở lại.

Đầu Trang

Nâng cấp từ OneNote 2003

OneNote 2010 có thể mở và sửa sổ ghi chép được lưu trong định dạng tệp OneNote 2010 và OneNote 2007. Tuy nhiên, chỉ có thể đọc định dạng OneNote 2003.

Nếu bạn đang nâng cấp từ OneNote 2003 sang OneNote 2010 và bạn muốn có thể chỉnh sửa các ghi chú hiện có của mình, bạn sẽ cần phải nâng cấp sổ tay của bạn sang OneNote 2010 hoặc định dạng OneNote 2007. Để thực hiện điều này, hãy mở sổ ghi chép trong OneNote 2010 và sau đó bấm vào thanh thông tin xuất hiện ở đầu mỗi trang trong sổ ghi chép OneNote 2003 của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp sổ ghi chép OneNote 2003 vào định dạng OneNote 2007, một số tính năng của OneNote 2010 sẽ không khả dụng — bao gồm các phương trình toán học, ghi chú được nối kết, các trang con nhiều mức, lập phiên bản và thùng rác. Bạn cũng sẽ không thể xem, sửa hoặc chia sẻ sổ ghi chép của bạn trên web.

OneNote 2003 không thể đọc tệp sổ ghi chép OneNote 2010. Sau khi sổ ghi chép OneNote 2003 của bạn đã được chuyển đổi sang định dạng mới hơn, bạn sẽ không thể thay đổi nó. Cân nhắc việc tạo một bản sao lưu riêng biệt trong sổ ghi chép OneNote 2003 của bạn trước khi chuyển đổi phiên bản gốc sang định dạng mới hơn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×