Bằng cách mở rộng trang tính của bạn để in, bạn có thể làm cho dữ liệu của bạn vừa với một trang. Bạn có thể thu nhỏ tài liệu Excel để vừa với dữ liệu trên một số trang được chỉ định bằng cách sử dụng tùy chọn thiết lập trang trong tab bố trí trang .

Thu nhỏ trang tính để vừa với một trang

 1. Bấm Bố trí Trang. Bấm vào công cụ khởi động hộp thoại nhỏ ở phía dưới bên phải. Việc này sẽ mở ra hộp thoại thiết lập trang .

  Tab Bố trí Trang
 2. Chọn tab trang trong hộp thoại thiết lập trang .

  Hộp thoại Thiết lập Trang
 3. Chọn phù hợp với phần mở rộng.

 4. Để phù hợp với tài liệu của bạn để in trên một trang, hãy chọn 1 (các) trang rộng bằng 1 Tall trong hộp vừa với.

  Xác định tùy chọn "Vừa khít" trong hộp thoại Thiết lập Trang.

  Lưu ý: Excel sẽ thu nhỏ dữ liệu của bạn để phù hợp với số lượng trang được chỉ định. Bạn cũng có thể điều chỉnh phù hợp với số để in ra nhiều trang.

 5. Nhấn OK ở phía dưới cùng của hộp thoại thiết lập trang .

Xem thêm

Bạn cũng có thể sử dụng ngắt trang để chia trang tính của bạn thành các trang riêng biệt để in. Trong khi Excel thêm dấu ngắt trang tự động (được biểu thị bằng đường kẻ chéo), bạn cũng có thể chèn, di chuyển hoặc xóa bỏ ngắt trang trong trangtính.

Nếu bạn chỉ cần in một phần trang tính của mình, bạn có thể đặt hoặc xóa vùng in trêntrang tính.

Tính năng này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể sử dụng nút mở trong Excel để mở sổ làm việc và chia tỷ lệ trang tính để vừa với dữ liệu trên một trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×