Viết bản ghi nhớ như thế này trong khi bạn đang trực tuyến là nhanh chóng và dễ dàng.

Mẫu bản ghi nhớ

Chọn một trong các mẫu bản ghi nhớcủa chúng tôi, rồi mở nó trong Word dành cho web để làm cho bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã có trong Word dành cho web, hãy đến các mẫu bản ghi nhớ bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu bấm vào xem thêm trên Office.com.
bấm Thêm trên Office.com
Bạn sẽ có mặt trong trang mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, bấm vào ghi nhớ.

Khi bạn làm việc trên bản ghi nhớ, có thể bạn sẽ muốn đổi tên nó.

Phân phối bản ghi nhớ của bạn

Khi bạn đã hoàn tất, hãy in hoặc gửi nó ra điện tử. Bạn có thể thực hiện điều này với bản ghi nhớ vẫn mở trong Word dành cho web. Không cần phải lưu thư trước (điều đó đã được thực hiện cho bạn).

In thư

Để in, hãy nhấn Ctrl+P và chờ xuất hiện hộp thoại In.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy hộp thoại in, hãy bấm vào nối kết để mở một phiên bản PDF của bản ghi nhớ. Từ đó, hãy sử dụng lệnh In của chương trình PDF.

Gửi liên kết đến bản ghi nhớ của bạn

Đối với một phiên bản điện tử của bản ghi nhớ, hãy gửi một nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Nối kết chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×