Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn đính kèm hình ảnh lớn hơn 1 MB vào email, bạn có tùy chọn nén/đổi kích cỡ ảnh đó.

  • Nếu bạn chọn giữ lại bản gốc thì tất cả hình ảnh trong thư sẽ được gửi với kích cỡ đầy đủ của ảnh.

  • Nếu bạn chọn đổi kích cỡ thì TẤT CẢ các hình ảnh trên thư đều sẽ được nén—hình ảnh này sẽ được thêm vào sau trong khi vẫn đang chỉnh sửa bản nháp đó.

Nếu bạn lưu bản nháp và quay lại sau và thêm một ảnh lớn khác, bạn sẽ được hỏi lại và lựa chọn của bạn sẽ áp dụng cho tất cả nháp trong phiên chỉnh sửa đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×