Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Nếu bạn cần sử dụng phương trình, hãy thêm hoặc viết phương trình trong ứng dụng Office của bạn.

  1. Chọn Chèn > Phương trình hoặc nhấn Alt + =.

  2. Để sử dụng công thức tích hợp sẵn, hãy chọn Thiết kế > Trình.

  3. Để tạo phương trình của riêng bạn, hãy chọn Thiết > Trình > Phương trình Mực.

  4. Sử dụng ngón tay, stylus hoặc chuột để viết phương trình của bạn.

  5. Chọn Insert để đưa phương trình của bạn vào tệp.

Bạn muốn xem thêm?

Viết phương trình hoặc công thức

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×