Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cho phép người khác xem những gì bạn đang xem, trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp, bằng cách chia sẻ màn hình nền của bạn. Nếu muốn, bạn có thể cung cấp cho người khác quyền kiểm soát như một cách để cộng tác trên những gì bạn đang xem. Tìm hiểu cách bắt đầu và quản lý phiên chia sẻ màn hình nền bằng cách xem video này. Bạn cũng có thể chia sẻ chương trình, chẳng hạn PowerPoint và OneNote.

Để biết thêm chi tiết về việc chia sẻ, hãy xem bài viết Trợ giúp Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn trong Lync.

Video khác để giúp bạn làm quen với Lync

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×