Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cho phép người khác xem những gì bạn đang xem, trong cuộc hội thoại hoặc cuộc họp, bằng cách chia sẻ màn hình nền của bạn. Nếu muốn, bạn có thể cung cấp cho người khác quyền kiểm soát như một cách để cộng tác trên những gì bạn đang xem. Tìm hiểu cách bắt đầu và quản lý phiên chia sẻ màn hình nền bằng cách xem video này. Bạn cũng có thể chia sẻ chương trình, chẳng hạn PowerPoint và OneNote.

Để biết thêm chi tiết về việc chia sẻ, hãy xem bài viết Trợ giúp Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn trong Lync.

Video khác để giúp bạn làm quen với Lync

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×