Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Với SmartArt, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành đồ họa đẹp.

Danh sách dấu đầu dòng so với danh sách đồ họa SmartArt

Chuyển đổi văn bản sang SmartArt

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn SmartArt bạn muốn.

Chèn ảnh vào SmartArt

Trước tiên, chọn một tùy chọn SmartArt có ảnh, rồi chèn ảnh của bạn.

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn Xem thêm đồ họa SmartArt, rồi chọn Ảnh.

  4. Chọn SmartArt bạn muốn, rồi chọn OK.

  5. Để chèn ảnh, chọn một biểu tượng ảnh, đi tới nơi chứa ảnh của bạn, rồi chọn ảnh.

  6. Chọn Chèn.

Bạn muốn xem thêm?

Tìm hiểu thêm về Đồ họa SmartArt

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Với SmartArt, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành đồ họa đẹp mắt.

Chỉ cần chọn văn bản của bạn , chọn > Chuyển đổi thành SmartArt, rồi chọn SmartArt bạn thích.

Một số tùy chọn cũng cho phép bạn thêm ảnh.

Chọn Chuyển đổi thành Smart Art, Thêm Đồ họa SmartArt, Ảnh, rồi chọn tùy chọn bạn thích.

Để chèn ảnh, hãy chọn biểu tượng ảnh, chọn vị trí đặt ảnh bạn muốn chèn, rồi chọn ảnh bạn muốn.

Làm cho danh sách của bạn có tính trực quan hấp dẫn với SmartArt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×