Chủ đề liên quan
×
Import and export vCards to Outlook contacts
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Import and export vCards to Outlook contacts

Export contacts

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

To share your contacts, here are two of your three choices: send a vCard and send an Outlook contact. Watch this video to learn more.

Send contacts as a vCard

  1. In the navigation bar, click People. To see the contact as it will appear as a vCard, in the Current View group, click Business Card.

  2. Choose the contacts you want to forward. Choose multiple contacts by holding down the Ctrl key and selecting each contact.

  3. In the Share group, click Forward Contact, and then click As a Business Card. Outlook attaches the vCard to the message and inserts a picture of it in the body of the message. To attach contacts as vCards without pictures of the vCards, click As an Outlook Contact instead.

Want more?

Import vCards to Outlook contacts

Share contacts as vCards

Attach a vCard to an email message

Bạn cần thêm trợ giúp?

Expand your skills

EXPLORE TRAINING >

Get new features first

JOIN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×