Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu các cách khác nhau để gia nhập một Cuộc họp Lync. Bạn có thể dùng Lync, dùng Lync Web App hoặc gọi đến cuộc họp từ điện thoại.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Trợ giúp Gia nhập Cuộc họp Lync.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo được gọi là Lên lịch, Gia nhập và Tiến hành Cuộc họp Lync cho Office 365. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Lên lịch cuộc họp. Bạn sẽ biết cách thiết lập Cuộc họp Lync, cụ thể bằng Outlook, giống như cách dùng nó để thiết lập các cuộc họp thông thường.

  2. Video: Gia nhập cuộc họp. (Bạn đang ở đây!). Tìm hiểu các cách khác nhau để gia nhập một Cuộc họp Lync, bất kể bạn đang ở đâu.

  3. Video: Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn. Hãy xem các bước để hiển thị toàn bộ màn hình nền hoặc một chương trình của bạn cho những người dự cuộc họp khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×