Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Lưu tài liệu của bạn ở vị trí và định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

  1. Chọn Tệp > Lưu như.

  2. Chọn một vị trí để lưu tệp hoặc chọn Duyệt, rồi đi tới vị trí bạn muốn lưu tệp.

  3. Nhập tên cho tài liệu.

  4. Chọn Lưu dưới dạng, rồi chọn định dạng tệp bạn muốn sử dụng.

  5. chọn Lưu.

Bạn muốn xem thêm?

Lưu sổ làm việc bằng một định dạng tệp khác

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×