Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Nếu bạn có một đối tượng trong một tệp mà bạn muốn đặt vào một tệp khác, chẳng hạn như tài liệu, biểu đồ động hoặc trang chiếu bản trình bày, hãy nhúng hoặc liên kết vào đó.

Lưu ý: Tính năng này không sẵn dùng cho các ứng dụng Office Online.

Nhúng tệp

Để chèn một bản sao của tệp vào một bản sao khác, hãy nhúng nó.

  1. Chọn Chèn đối > tượng.

  2. Chọn Tạo từ Tệp.

  3. Chọn Duyệt , rồi đi đến tệp bạn muốn sử dụng.

  4. Chọn Chèn.

  5. Chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng rồi chọn OK.

Liên kết đến tệp

Nếu bạn muốn xem phiên bản tệp mới nhất ở một phiên bản khác, hãy liên kết đến tệp đó.

  1. Chọn Chèn đối > tượng.

  2. Chọn Tạo từ Tệp.

  3. Chọn Duyệt , rồi đi đến tệp bạn muốn sử dụng.

  4. Chọn Chèn.

  5. Chọn Liên kết đến tệp , rồi chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Chèn một đối tượng vào bảng tính Excel của bạn

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×