Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

PowerPoint for Microsoft 365 và PowerPoint cho web hiện đã cung cấp chú thích hoặc phụ đề Hiển thị trực tiếp trên màn hình lớn khi bạn trình bày cho khán giả của bạn:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cần sử dụng PowerPoint cho web hoặc phiên bản đăng ký Microsoft 365 của PowerPoint để có tính năng mới này. Nó không sẵn dùng trong PowerPoint 2019, 2016 hoặc các phiên bản cũ hơn.

Để đọc thêm, hãy xem trình bày với thời gian thực, chú thích tự động hoặc phụ đề.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×