Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Nếu có tình huống mất điện, bạn khởi động lại máy tính mà không đóng ứng dụng hoặc một ứng dụng đóng ngoài dự tính, Phục hồi Tài liệu sẽ tự động mở để giúp bạn lấy lại tệp của mình.

  1. Chọn tệp và chọn một tùy chọn: Mở, Lưu Dưới dạnghoặc Xóa.

    Ngăn Phục hồi Tài liệu

    Nếu bạn có nhiều tệp trong danh sách, hãy kiểm tra ngày và giờ. Mở phiên bản mới nhất để khôi phục những thay đổi mới nhất của bạn. Hoặc mở nhiều phiên bản để so sánh chúng và xem bạn muốn phiên bản nào.

  2. Nếu bạn không cần tệp, hãy chọn Xóa.

  3. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Đóng.

    Nếu bạn đóng mà không xem lại tất cả các tệp được phục hồi, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn xem những tệp này sau hay loại bỏ chúng.

Bạn muốn xem thêm?

Phục hồi các tệp Office

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×