Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Tách bảng nếu bạn muốn phân tách dữ liệu thành hai bảng.

  1. Trong hàng mà bạn muốn đặt làm đầu tiên trong bảng mới, hãy chọn một ô.

  2. Chọn Bố trí Công cụ Bảng > Tách Bảng.

    Lưu ý: Nếu bảng mới có chứa nhiều hàng, bạn cũng có thể tách bảng.

  3. Nếu bạn muốn định dạng hoặc tạo kiểu cho bảng, hãy chọn Thiết kế Công cụ Bảng, rồi chọn kiểu bạn muốn.

Bạn muốn xem thêm?

Tách bảng

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×