Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Với SmartArt, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành đồ họa đẹp.

Danh sách dấu đầu dòng so với danh sách đồ họa SmartArt

Chuyển đổi văn bản sang SmartArt

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn SmartArt bạn muốn.

Chèn ảnh vào SmartArt

Trước tiên, chọn một tùy chọn SmartArt với ảnh, rồi chèn ảnh của bạn.

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn Xem thêm đồ họa SmartArt, rồi chọn Ảnh.

  4. Chọn SmartArt bạn muốn, rồi chọn OK.

  5. Để chèn ảnh, chọn một biểu tượng ảnh, đi tới nơi chứa ảnh của bạn, rồi chọn ảnh.

  6. Chọn Chèn.

Bạn muốn xem thêm?

Tìm hiểu thêm về Đồ họa SmartArt

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Với SmartArt, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành đồ họa đẹp mắt.

Chỉ cần chọn văn bản của bạn, chọn > Chuyển đổi sang SmartArt, sau đó chọn SmartArt bạn thích.

Một số tùy chọn cũng cho phép bạn thêm ảnh.

Chọn Chuyển đổi thành Smart Art, Xem thêm Đồ họa SmartArt, Ảnh, rồi chọn tùy chọn bạn thích.

Để chèn ảnh, hãy chọn biểu tượng ảnh, chọn vị trí đặt ảnh bạn muốn chèn, rồi chọn ảnh bạn muốn.

Làm cho danh sách của bạn thu hút về mặt trực quan với SmartArt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×