Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Ảnh sẽ làm tăng ý nghĩa và sức hấp dẫn về hình ảnh. Bạn có thể chèn ảnh từ máy tính của mình hoặc từ web.

Chèn ảnh từ máy tính của bạn

 1. Chọn Chèn > Ảnh.

 2. Chọn ảnh bạn muốn, rồi chọn Chèn.

Chèn ảnh trực tuyến

 1. Chọn Chèn > Ảnh trực tuyến.

 2. Chọn nơi tải ảnh. Đăng nhập nếu cần.

 3. Chọn ảnh bạn muốn, rồi chọn Chèn.

Thay thế ảnh

 1. Bấm chuột phải vào ảnh.

 2. Chọn Thay đổi Ảnh và chọn một tùy chọn:

  • Từ Tệp

  • Từ Dịch vụ Trực tuyến

  • Từ Biểu tượng

  • Từ Bảng tạm

 3. Chọn ảnh và chọn Chèn.

Bạn muốn xem thêm?

Chèn ảnh

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×