Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Khi bạn cần đặt ảnh chụp màn hình vào tệp của mình, hãy thêm ảnh chụp màn hình ngay từ Ứng dụng Office bạn đang ở trong — không cần thêm công cụ nào khác.

  1. Chọn nơi bạn muốn chèn ảnh chụp màn hình trong tệp của mình.

  2. Chọn Chèn ảnh > chụp màn hình.

    Lưu ý: Trong Excel, Outlook và Word, tùy chọn này xuất hiện trong nhóm Hình minh họa. Trong PowerPoint, bước này sẽ xuất hiện trong nhóm Hình ảnh.

  3. Từ bộ sưu Windows Sẵn có, bạn có hai tùy chọn:

    • Để chèn ảnh chụp màn hình của toàn bộ cửa sổ, hãy chọn hình thu nhỏ của cửa sổ và cửa sổ đó sẽ tự động xuất hiện trong tệp của bạn.

    • Để chụp và thêm một phần màn hình của bạn, hãy chọn Hình cắt từ Màn hình. Khi màn hình chuyển sang màu trắng và con trỏ chuyển thành chữ thập, hãy nhấn và giữ nút chuột trái của bạn và kéo để chọn phần màn hình bạn muốn sử dụng. Thả chuột để ảnh chụp màn hình xuất hiện.

  4. Để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình, hãy chọn ảnh chụp màn hình đó và tab Định dạng Công cụ Ảnh mở ra với các công cụ chỉnh sửa.

Bạn muốn xem thêm?

Chèn ảnh chụp màn hình hoặc hình cắt từ màn hình

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×