Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Sử dụng danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng để sắp xếp suy nghĩ của bạn.

Tạo một danh sách đánh số

 1. Nhập 1 và . rồi nhấn Phím cách.

 2. Nhập nội dung bạn muốn, rồi nhấn Enter. Số tiếp theo trong danh sách của bạn sẽ tự động xuất hiện.

  Hoặc chọn Đánh số để bắt đầu danh sách của bạn.

  Lưu ý: Trong PowerPoint, danh sách của bạn sẽ không định dạng cho đến khi bạn nhập nội dung nào đó, rồi nhấn Enter.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

 1. Chọn Dấu đầu dòng.

 2. Nhập nội dung bạn muốn.

 3. Nhấn Enter và một dấu đầu dòng khác được thêm vào.

Tạo đại cương hoặc danh sách đa mức

 • Khi bạn nhập danh sách, nhấn Tab hoặc chọn nút Tăng Độ trong .

  Lưu ý: Tùy thuộc vào ứng dụng, kiểu dấu đầu dòng có thể thay đổi hoặc số của bạn có thể trở thành chữ cái.

Tạo danh sách từ văn bản hiện có

 1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi thành danh sách.

 2. Chọn Dấu đầu dònghoặc Đánh số.

Định dạng danh sách

 1. Chọn danh sách.

 2. Chọn mũi tên xuống bên cạnh Dấu đầu dònghoặc Đánh số.

 3. Chọn một kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

Đào tạo về Outlook

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng cho phép bạn sắp xếp suy nghĩ của mình.

Để tạo danh sách đánh số khi bạn viết, hãy nhập 1 và một chấm. Nhấn Phím cách và phím Office sẽ nhận ra danh sách của bạn và bắt đầu định dạng cho bạn.

Bạn cũng có thể chọn Đánh số.

Nhập mục đầu tiên vào danh sách của bạn, rồi nhấn Enter và số tiếp theo sẽ tự động được thêm vào.

Nếu bạn muốn danh sách dấu đầu dòng, chọn Dấu đầu dòng , rồi nhập nội dung bạn muốn.

Nhấn Enter và một dấu đầu dòng khác được thêm vào.

Để tạo một danh sách dàn bài hoặc đa mức, nhấn Tab hoặc dùng nút Tăng Độ trong .

Tùy thuộc vào ứng dụng bạn sử dụng, kiểu dấu đầu dòng có thể thay đổi hoặc số của bạn có thể trở thành chữ cái.

Nếu bạn đã viết một danh sách và muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho danh sách đó, hãy chọn danh sách, rồi chọn Dấu đầu dònghoặc Số.

Việc chọn mũi tên xuống cho mỗi tùy chọn cung cấp cho bạn các tùy chọn dấu đầu dòng hoặc đánh số khác.

Trong Word, nếu danh sách đánh số của bạn có nhiều ngắt dòng, hãy nhập số bạn muốn tiếp tục.

Hoặc chọn Đánh số và Office sẽ tự động tiếp tục danh sách cho bạn.

Bạn luôn có thể thay đổi đánh số thành bất kỳ điều gì bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×