Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu thông tin cơ bản về Ký hiệu Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) và cách tạo sơ đồ lưu đồ BPMN Visio 2010 Premium.

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất khóa học này bạn có thể:

  • Tạo biểu đồ BPMN cơ bản.

  • Tạo nhiều mức chi tiết bằng cách sử dụng quy trình con.

  • Xác thực sơ đồ quy trình.

Trước khi bạn bắt đầu

Microsoft Visio 2010 Premium Edition là bắt buộc để sử dụng mẫu sơ đồ BPMN.

Tải xuống khóa học này

Phiên bản Ngoại tuyến (36 MB)

Xem thêm các khóa học về Microsoft Office đào tạo.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×