Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu thông tin cơ bản về Ký hiệu Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) và cách tạo sơ đồ lưu đồ BPMN Visio 2010 Premium.

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất khóa học này bạn có thể:

  • Tạo biểu đồ BPMN cơ bản.

  • Tạo nhiều mức chi tiết bằng cách sử dụng quy trình con.

  • Xác thực sơ đồ quy trình.

Trước khi bạn bắt đầu

Microsoft Visio 2010 Premium Edition là bắt buộc để sử dụng mẫu sơ đồ BPMN.

Tải xuống khóa học này

Phiên bản Ngoại tuyến (36 MB)

Xem thêm các khóa học về Microsoft Office đào tạo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×