Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Xây dựng một truy vấn tham số cho ứng dụng web Access.

Lưu ý: Bài viết và video này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để tìm hiểu cách sử dụng tham số trong cơ sở dữ liệu access trên máy tính, hãy xem mục Sử dụng tham số để yêu cầu đầu vào khi chạy truy vấn.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Dùng truy vấn tham số để lọc kết quả truy vấn.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×