Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sơ cấp

Hình, mẫu tô và mẫu trong Visio 2013

Hình, mẫu tô và mẫu là các khối dựng chính của Visio 2013. Dùng thành thạo chúng là chìa khóa để tạo sơ đồ có ý nghĩa cho hầu như mọi mục đích.

Xem trực tuyến

Trung cấp

Hội thảo web: Thêm dữ liệu vào sơ đồ Visio

Visio có thể giúp bạn trực quan hóa dữ liệu, không chỉ cho hệ thống sản xuất hoặc dòng công việc kinh doanh, mà còn cho cả cá nhân. Trong hội thảo web này, chúng tôi cho bạn xem một ví dụ về dữ liệu được tích hợp vào Visio, bằng cách dùng dữ liệu Excel để biến một sơ đồ tổ chức thành bảng điều khiển hiệu năng.

Xemhttps://aka.ms/visiodata123trực tuyến

Kiểm tra Trung tâm đào tạo Microsoft 365.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×