We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Nếu bạn thay đổi định dạng văn bản hoặc hình ảnh và sau đó quyết định bạn không thích nó, bạn có thể hoàn tác nó.

Hoàn tác định dạng

Chọn Hoàn tác để Nút Hoàn tác tác thay đổi định dạng cuối cùng.

Xóa Tất cả Định dạng

  1. Chọn văn bản có định dạng bạn muốn xóa.

  2. Chọn Trang > Xóa Tất cả Định Ảnh của nút hoặc nhấn Ctrl + Phím cách.

Đặt lại Ảnh

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi đối với ảnh và sau đó muốn hoàn tác các thay đổi:

  1. Chọn ảnh.

  2. Chọn Công cụ Ảnh > Định dạng.

  3. Chọn Đặt lại Ảnh.

Bạn muốn xem thêm?

Xóa tất cả định dạng văn bản

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×