Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Lưu ý: SkyDrive giờ đây là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive cho công việc hoặc trường học. Đọc thêm về thay đổi này trong Từ SkyDrive đến OneDrive.

Nếu bạn đã từng có một khoảng thời gian đầy khó khăn trong việc tìm kiếm các tài liệu đã được chia sẻ với bạn khi đang làm việc trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, video này cho bạn thấy cách nhanh chóng để xem tất cả tài liệu và thư mục đã được chia sẻ cụ thể với bạn trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×